TOPlist
header-print
Sekce

Praktické informace

Vlastnosti vzduchu

Vlastnosti vzduchu

13.10. 2016
Vlastnosti vzduchu v závislosti na teplotě. Hustota, měrné teplo, tepelná vodivost, kinematická viskozita, koeficient roztažnosti a Prandtovo číslo pro vzduch v rozsahu teplot -150°C až 400°C
Pneumatické značky

Pneumatické značky

16.11. 2014
Přehled používaných pneumatických značek v pneumatických schematech dle ČSN ISO 1219-1.
DRSNOST POVRCHU

DRSNOST POVRCHU

02.06. 2014
Hodnoty drsnosti povrchu dosahované při obrábění. Definice drsnosti povrchu: Drsnost povrchu je jakost obráběného povrchu. Určuje se podle způsobu obrábění, vzhledu a hloubky stop po nástroji. Je to vlastně to jak povrch vypadá, jak se klikatí a kterým směrem jdou rýhy, jak hluboké jsou a podobn
Geometrické tolerance

Geometrické tolerance

02.06. 2014
Předepisování všeobecných geometrických tolerancí tvaru a polohy dle ČSN ISO 2768-2 na výkresech.
plasty - elektrické vlastnosti

plasty - elektrické vlastnosti

16.08. 2013
Elektrické vlastnosti plastů - objemový měrný odpor, dielektrická pevnost, specifická hustota, tvrdost Shore D, absorbce vody.
plasty - teplotní vlastnosti

plasty - teplotní vlastnosti

16.08. 2013
Teplotní vlastnosti vybraných plastů - teplotní deformace, max. teplota okolí po krátkou dobu, max. teplota okolí trvalá, teplotní vodivost, koef. lineární teplotní roztažnosti, Hodnocení hořlavosti polymerů
plasty- mechanické vlastnosti

plasty- mechanické vlastnosti

16.08. 2013
Mechanické vlastnosti plastů - pevnost v tahu, prodloužení, modul pružnosti v tahu, vrubová houževnatost, pevnost v ohybu, modul pružnosti v ohybu, pevnost v tlaku, modul pružnosti v tlaku, dynamický koeficient tření.
KRYTÍ IP

KRYTÍ IP

04.04. 2013
Vysvětlení značení IP. Krytí elektrických zařízení, IP, vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů.
FORMÁTY VÝKRESŮ

FORMÁTY VÝKRESŮ

04.04. 2013
Přehled formátů výkresů používaných v metrické a palcové soustavě.
ZNAČENÍ SLITIN HLINÍKU

ZNAČENÍ SLITIN HLINÍKU

07.04. 2013
Převodní tabulka značení slitin hliníku v různých normách - ČSN, EN, DIN, ...
ZNAČENÍ SLITIN MĚDI

ZNAČENÍ SLITIN MĚDI

07.04. 2013
Převodní tabulka značení mědi a slitin mědi v různých normách - ČSN, EN, ČSN EN,DIN, Wr.Nr.
SOUČINITEL TŘENÍ

SOUČINITEL TŘENÍ

16.04. 2013
Tabulka hodnot součinitele (koeficientu) smykového tření pro různé kombinace materiálů.