TOPlist
header-print
Sekce

Praktické informace

Vlastnosti vzduchu

Vlastnosti vzduchu

13.10. 2016
Vlastnosti vzduchu v závislosti na teplotě. Hustota, měrné teplo, tepelná vodivost, kinematická viskozita, koeficient roztažnosti a Prandtovo číslo pro vzduch v rozsahu teplot -150°C až 400°C
plasty - elektrické vlastnosti

plasty - elektrické vlastnosti

16.08. 2013
Elektrické vlastnosti plastů - objemový měrný odpor, dielektrická pevnost, specifická hustota, tvrdost Shore D, absorbce vody.
plasty - teplotní vlastnosti

plasty - teplotní vlastnosti

16.08. 2013
Teplotní vlastnosti vybraných plastů - teplotní deformace, max. teplota okolí po krátkou dobu, max. teplota okolí trvalá, teplotní vodivost, koef. lineární teplotní roztažnosti, Hodnocení hořlavosti polymerů
plasty- mechanické vlastnosti

plasty- mechanické vlastnosti

16.08. 2013
Mechanické vlastnosti plastů - pevnost v tahu, prodloužení, modul pružnosti v tahu, vrubová houževnatost, pevnost v ohybu, modul pružnosti v ohybu, pevnost v tlaku, modul pružnosti v tlaku, dynamický koeficient tření.
SOUČINITEL TŘENÍ

SOUČINITEL TŘENÍ

16.04. 2013
Tabulka hodnot součinitele (koeficientu) smykového tření pro různé kombinace materiálů.