TOPlist
header-print
Sekce

Výsledky vyhledávání

Sekce Praktické informace

plasty - teplotní vlastnosti

plasty - teplotní vlastnosti

16.08. 2013
Teplotní vlastnosti vybraných plastů - teplotní deformace, max. teplota okolí po krátkou dobu, max. teplota okolí trvalá, teplotní vodivost, koef. lineární teplotní roztažnosti, Hodnocení hořlavosti polymerů
plasty- mechanické vlastnosti

plasty- mechanické vlastnosti

16.08. 2013
Mechanické vlastnosti plastů - pevnost v tahu, prodloužení, modul pružnosti v tahu, vrubová houževnatost, pevnost v ohybu, modul pružnosti v ohybu, pevnost v tlaku, modul pružnosti v tlaku, dynamický koeficient tření.
plasty - elektrické vlastnosti

plasty - elektrické vlastnosti

16.08. 2013
Elektrické vlastnosti plastů - objemový měrný odpor, dielektrická pevnost, specifická hustota, tvrdost Shore D, absorbce vody.