TOPlist
header-print
Sekce

Praktické informace

VLASTNOSTI TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

09.04. 2013by Jakub Kratina

TĚSNÍCÍ MATERIÁLY

 

 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Označení Některé obchodní názvy Chemický název Použitelné v teplotním rozsahu[°C] Použitelné v teplotním rozsahu[°C] Tvrdost (ShrA) běžně používaná tvrdost (ShrA) Odolává Neodolává
NBR PERBUNAN Nitril-butadien kaučuk -40 100 60-90 70 Alifatické uhlovodíky, propan, butan, benzín, minerální oleje, rostlinné a živočišné tuky a oleje, hydraulické oleje, zředěné kyseliny a zředěné louhy nižších teplot. Paliva typu "natural", benzol, trichloretylen, aceton, silné kyseliny, brzdové kapaliny, ozon.
CR NEOPREN - -30 120 50-90 50-90 Voda a vodné roztoky, chladící prostředky, ozon, stárnutí. Aromatické uhlovodíky, estery, ketony a glykoly.
FPM, FKM VITON Fluor kaučuk -40 250 60-90 80 Paliva a maziva, aromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, ozon, dobře odolává stárnutí. brzdové kapaliny.
EPDM KELTAN Ethylen-propylen 50 150 75-85 75 brzdové kapaliny, horká voda, vodní pára, kyseliny, louhy, ozon, stárnutí. Minerální oleje.
SI, VQM SILIKON, SILIKONOVÝ KAUČUK - -50 200 60 - Alifatické motorové a převodové oleje, rostlinné a živočišné oleje a tuky, voda do 100°C, roztoky solí, stárnutí, UV záření silIkonové oleje, aromatické uhlovodíky, paliva, chloridy, étery, vodní pára nad 120°C.
PTFE TEFLON (čistý) Polytetrafluor-ethylen -200 250 60 - Téměř všechna média v rozsahu pH 0-14. Odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot. Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organokovovým sloučeninám alkalických kovů. U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva. Některé sloučeniny fluoru, taveniny alkalických kovů.
PUR POLYUTERAN
25 80 90 - minerální hydraulické oleje, minerální motorové a převodové oleje, benziny, motorovou naftu, mazací tuky, alifatické uhlovodíky a vzduch. Emulze oleje a vody max. +40 °C. -
FFKM KALREZ perfluor- elastomer -20 310 75 - Většině chemických látek a jejich sloučenin -
SBR - Styren-Butadien kaučuk -30 70 65 - většinou se používá ve směsi s NBR -
hodnocení

Diskuze

Newsletter

Chcete dostávat novinky emailem?