TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

5 konstrukčních aspektů u aplikací převodových motorů

10.03. 2015by Admin E-konstruktér

Při výběru nejlepšího převodového motoru pro určitou aplikaci je důležité zaměřit se na větší podrobnosti než jen na výběr nejvhodnějších výstupních otáček a krouticího momentu. Tady je pět kritérií, které je potřeba zvážit:

     I když výstupní otáčky a krouticí moment jsou při výběru a návrhu převodových motorů samozřejmě důležité, je nutné věnovat pozornost i několika dalším aspektům. Je nutné zamyslet se i nad pracovním cyklem, hnacím ústrojím, provozním prostředím, bezpečnostními požadavky a tepelnou ochranou. Přesto však existují i další faktory, které mohou ovlivnit úspěšnost vašeho návrhu. V tomto článku se věnujeme pěti důležitým kritériím, která vám usnadní výběr správného převodového motoru pro danou aplikaci a zajistí jeho efektivní provoz a požadovanou životnost.

1. Montážní poloha převodového motoru

Převodové motory jsou obvykle navrženy pro montáž s převodovkou v jedné rovině s motorem a horizontálně orientovaným hnacím hřídelem. V závislosti na typu převodového motoru a způsobu mazání převodovky jsou možné i další montážní polohy. Pokud požadujete nestandardní montáž (např. svislou), měli byste jako první krok při výběru převodového motoru kontaktovat tým technické podpory výrobce.

Většina převodových motorů s výkonem do 750 W má uzavřenou převodovku s doživotním mazáním, ale některé druhy převodových motorů jsou mazány olejem a jiné plastickými mazivy. Při montáži převodového motoru mazaného olejem v jiné než horizontální poloze se zvyšuje pravděpodobnost úniku maziva ve statických i dynamických podmínkách z důvodu opotřebení těsnění hřídele. Motory mazané plastickými mazivy jsou méně náchylné k únikům maziva, ale může dojít ke snížení životnosti převodového ústrojí.


Konstrukční tip: U mazání si musíte vybrat mezi olejem a plastickým mazivem. Obě možnosti mají své vlastní výhody a rozhodnutí, která z nich je v dané situaci lepší, závisí do značné míry na aplikaci. Olej zajišťuje konzistentnější mazání ozubení při zatížení. Plastické mazivo poskytuje větší flexibilitu montáže a minimalizuje nebezpečí úniku maziva.


Druh použitého maziva má přímou souvislost s očekávanou životností převodovky. Převodové motory mazané plastickými mazivy jsou dimenzovány na uspokojivý provoz v běžných provozních podmínkách po dobu jednoho roku neboli 2000 hodin. Konstrukce s olejovým mazáním jsou obvykle dimenzovány na uspokojivé fungování po dobu 5000 až 10 000 hodin při jmenovitém krouticím momentu.

Kvůli uvedeným nárokům na těsnění se olej navzdory svým výhodám někdy u menších převodových motorů s výkonem do 750 W nepoužívá. Pokud je požadována nestandardní orientace montáže, je jednou z možných alternativ polotekuté mazivo. Olejem plněná převodovka by neměla být umístěna přímo nad motorem. Mezi převodovkou a motorem se nachází hřídelové těsnění, ale těsnění nevydrží věčně. Mazivo si nakonec najde cestu do motoru. Tím by mohlo dojít k narušení fungování komutace stejnosměrného motoru s permanentními magnety, odstředivého spínače střídavého motoru s rozběhovým vinutým nebo elektronické komutace bezkartáčového stejnosměrného motoru. Pokud musí hnací hřídel směřovat nahoru, byl by lepším řešením převodový motor s úhlovou převodovkou a mazáním plastickým mazivem. Pokud potřebujete nestandardní montážní polohu, budete možná muset zvážit atypický převodový motor s upraveným mazáním nebo hladinou náplně.

2. Účinnost převodovky

Šneková soukolí, která se vyskytují u většiny úhlových převodovek, jsou méně účinná a generují více tepla než čelní kola s přímými nebo šikmými zuby používaná u převodovek s rovnoběžnými hřídeli. U převodových motorů s úhlovými převodovkami je proto často k dosažení stejného výstupního momentu potřeba větší motor než u převodového motoru s rovnoběžnými hřídeli se stejným převodovým poměrem. Při malých otáčkách je účinnost šnekových soukolí ještě horší, takže dávají menší krouticí moment při spouštění a zrychlování.

Další díl:

3. Samosvorné úhlové převodovky

4. Hluk a zatížení

5. Životnost převodového motoru


zdroj: www.designworldonline.com
hodnocení

Diskuze