TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

5 konstrukčních aspektů u aplikací převodových motorů -2. díl

04.04. 2015by Admin E-konstruktér

Při výběru nejlepšího převodového motoru pro určitou aplikaci je důležité zaměřit se na větší podrobnosti než jen na výběr nejvhodnějších výstupních otáček a krouticího momentu. Tady je pět kritérií, které je potřeba zvážit.

3. Samosvorné úhlové převodovky

„Samosvorné" úhlové převodovky neumožňují zpětný přenos otáček působením konstantního krouticího momentu na výstupní hřídel. Tyto převodovky mohou zajistit přídržný moment, i když je vypnuto napájení převodového motoru. To je žádoucí u aplikací, kde se očekává stacionární zátěž i při vypnutí napájení převodového motoru. Nedoporučuje se však používat toto řešení jako „bezpečnostní" řešení pro případ poruchy, protože přídržný moment se s opotřebením převodů nebo při vibracích hřídele snižuje.

 


Konstrukční tip: U aplikací, kde je nutné bezpečné přidržení zátěže při vypnutém napájení, je potřeba motor nebo převodový motor doplnit externí přidržovací brzdou. Brzda se obvykle instaluje na vysokootáčkový nebo pomocný hřídel (hřídel kotvy nebo rotoru) a nikoli na hnací hřídel (výstupní hřídel).


4. Hluk a zatížení

Převodovky jsou konstruovány tak, aby byly tiché, ale některé jsou tišší než jiné. V některých případech vydávají kovová soukolí větší hluk než nekovová a čelní kola se šikmými zuby jsou obvykle tišší než čelní kola s přímými zuby. Na hluk z převodovky má vliv počet převodových stupňů, její zatížení a vstupní otáčky kotvy, případně rotoru. U některých menších převodovek s rovnoběžnými hřídeli a planetových převodovek se ke snížení hluku a vibrací používá ozubení prvního stupně z polyamidů. Šneková soukolí jsou obecně tišší než redukční převody s čelními ozubenými koly se šikmými nebo přímými zuby, protože fungují na principu klouzání. Vzhledem k tomu, že zuby šnekového soukolí jsou obvykle namáhány více tlakem než ohybem, a obvykle zabírá více zubů, jsou šneková soukolí odolnější vůči rázovému namáhání než čelní kola s přímými nebo šikmými zuby.

5. Životnost převodového motoru

Na životnost převodového motoru má vliv mnoho faktorů. Samozřejmě mezi ně patří provozní otáčky, zatížení, pracovní cyklus a teplota okolního prostředí. Čím vyšší jsou některé z těchto provozních parametrů, tím rychleji dochází k opotřebení součástí převodovky. Životnost převodového motoru ale určují i konstrukční detaily uvnitř převodovky. Například klouzání šnekových soukolí je náročnější na mazání a má menší účinnost než odvalování čelních kol s přímými a šikmými zuby. Zuby kovových šnekových ústrojí se proto opotřebovávají rychleji než přímé a šikmé zuby kovových čelních kol. Pokud nedochází k mimořádnému nebo rázovému namáhání, opotřebovávají se nekovové převody pomaleji než kovové. Převody mazané olejem vydrží déle než převody mazané plastickým mazivem, protože olej zajišťuje konzistentnější mazání ozubení při zatížení.

 

Dalším konstrukčním detailem, který může mít vliv na životnost převodového motoru, jsou kuličková ložiska hřídele motoru a výstupního hřídele. Možnými příčinami předčasného selhání ložisek mohou být cizí materiály ze znečištěného maziva nebo nefunkčních těsnění, zhoršení kvality maziva kvůli nadměrné teplotě nebo vnější kontaminaci nebo vznik elektrického oblouku vyvolaný proudy v hřídelích.


Konstrukční tip: Mezi brzké příznaky upozorňující na problémy s ložisky může patřit zvýšení teplotního rozdílu mezi motorem a ložisky, zvýšená hlučnost ložisek nebo zvýšení krouticího momentu (zatížení) motoru, které vede k vyššímu proudovému odběru motoru nebo převodového motoru.

 


PŘEDCHOZÍ DÍL
zdroj: www.designworldonline.com
hodnocení

Diskuze