TOPlist
header-print
Sekce

Praktické informace

Značení ocelí - číselné označování a rozdělení ocelí

11.11. 2013by Admin E-konstruktér

Vysvětlení tvorby značení ocelí dle norem ČSN, ČSN EN, W.Nr.

Značení ocelí dle ČSN

značení ocelí ČSN
 
1 ....  ocel tvářená
a .... označení jakostní skupiny ocelí (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
bc ... pro tř. 10 a 11 - nejmenší pevnost v tahu v 10MPa
b .... pro tř. 12 - součet pr. % obsahu přísad kromě uhlíku
c .... pro tř. 12 - pr. obsah uhlíku v desetinách %  
d .... doplňková číslice
ef ... nepovinné doplňkové číslice
 

Značení ocelí dle ČSN EN 10027-1


značení ocelí dle ČSN EN
 
1 ..... číslo hlavní skupiny - ocel
ab ... číslo skupiny ocelí (00-99)
         00   oceli obvyklých jakostí
         01   konstrukční oceli pro běžné použití Rm<500MPa
         02   konstrukční oceli neurčené pro tepelné zpracování Rm>500MPa
         11 – konstrukční oceli na strojní součásti s < 0,5 % C
         08 – oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi
         09 – oceli pro různé oblasti použití
         35 – oceli na valivá ložiska
         40 – nerezavějící
         43 – nerezavějící oceli
         44 – nerezavějící oceli
         89 - vysoce pevné, svařitelné oceli
         

Značení ocelí dle ČSN EN 10027-1 (z roku 1995)

značení ocelí

S ..... oceli pro všeobecné použití
E ..... oceli na strojní součásti
123 . minimální mez kluzu MPa
 

HODNOTY MEZÍ PEVNOSTI, KLUZU, ÚNAVY A DOVOLENÝCH NAPĚTÍ PRO OCEL

HODNOTY MEZÍ PEVNOSTI, KLUZU, ÚNAVY A DOVOLENÝCH NAPĚTÍ PRO ŠEDOU LITINU

LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST MATERIÁLŮ

TVRDOST - PŘEVODNÍ TABULKA

hodnocení

Newsletter

Chcete dostávat novinky emailem?