TOPlist
header-print
Sekce

Praktické informace

KRYTÍ IP

04.04. 2013by Jakub Kratina

Vysvětlení značení IP. Krytí elektrických zařízení, IP, vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů.

Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP ( International Protection) a je normalizován podle ČSN EN 60529. Za písmeny IP je dvojčíslí, případně přídavné a doplňkové písmeno, které popisuje způsob zkoušky. 

Schema tvorby označení:

IP 12XY

První číslice popisuje stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem a stupeň ochrany zařízení před vniknutím cizích předmětů.
2 Druhá číslice popisuje stupeň ochrany před vniknutím vody. 
X Přídavné písmeno (nepovinné). Udává stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí, je-li skutečná ochrana osob před dotykem nebezpečných částí vyšší než ochrana, kterou udává první charakteristická číslice, nebo je-li první charakteristická číslice nahrazena písmenem X. Může nabývat hodnot A, B, C nebo D.
Y Doplňkové písmeno (nepovinné) se používá k doplňkovým informacím, doposud používaná písmena jsou H, M, S, W.

Druhy krytí a jejich hodnoty

1. číslice v označení stupně krytí
 Stupeň krytí
 před nebezpečným dotykem
 před vniknutím cizích předmětů
 IP 0x  bez ochrany  bez ochrany
 IP 1x  dlaní  ochrana před vniknutím pevných těles větších než 50 mm
 IP 2x  prstem  ochrana před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm
 IP 3x  nástrojem  ochrana před vniknutím pevných těles větších než 2,5 mm
 IP 4x  nástrojem  ochrana před vniknutím pevných těles větších než 1 mm
 IP 5x  jakoukoli pomůckou   ochrana před prachem
 IP 6x  jakoukoli pomůckou  prachotěsné (prach nesmí narušit činnost elektrického zařízení)

 

 2. číslice v označení stupně krytí

 Stupeň krytí před vniknutím vody

 IP x0  bez ochrany
 IP x1  kapající = ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle
 IP x2  kapající při sklonu do 15° = ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice
 IP x3  šikmo dopadající = ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice
 IP x4  stříkající = ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru
 IP x5  tryskající v libovolném směru = ochrana před tryskající vodou
 IP x6  při vlnobití = ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím
 IP x7  při ponoření = ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem)
IP x8  při trvalém ponoření pod tlakem = ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení)

 

 Přídavné písmeno

 Význam

 A  Chráněné před dotykem nebezpečných částí hřbetem ruky, zkouší se koulí o průměru 50 mm
 B  Chráněné před dotykem nebezpečných částí prstem, zkouší se článkovým zkušebním prstem o průměru 12 mm a délce 80 mm
C  Chráněné před dotykem nebezpečných částí nástrojem, zkouší se sondou o průměru 2,5 mm a délky 100 mm
D  Chráněné před dotykem nebezpečných částí drátem, zkouší se sondou o průměru 1,0 mm a délky 100 mm
H  Zařízení vysokého napětí
M  Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody za pohybu pohyblivých částí
S  Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody jsou-li pohyblivé části v klidu
W  Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek

 

pozn.: V předmětových normách výrobku mohou být použita i jiná písmena, ale neměla by kolidovat s výše uvedenými doplňkovými písmeny. 

hodnocení

Newsletter

Chcete dostávat novinky emailem?