TOPlist
header-print
Sekce

Praktické informace

Hodnoty mezí pevnosti, kluzu, únavy a dovolených napětí pro šedou litinu

31.07. 2013by Admin E-konstruktér

Mez kluzu v tahu, mez pevnosti v tahu, mez únavy v ohybu, mez únavy v tahu, mez únavy v krutu

mez pružnosti - po překročení meze pružnosti přestává být deformace pružná a materiál už se nevrátí do původního stavu

mez kluzu - po překročení meze kluzu se zvětšuje relativní prodloužení aniž by se zvětšovalo normálové napětí (materiál se prodlužuje bez zvětšování síly – tečení materiálu), mění se fyzikální vlastnosti materiálu

mez pevnosti - po překročení meze pevnosti se materiál přetrhne

mez únavy - největší amplituda napětí, kterou materiál při periodicky se měnícím zatížení vydrží bez poruchy po nekonečný počet zatěžovacích cyklů. V praxi se mez únavy zjišťuje pro vysoký smluvně stanovený počet (například 10 mil.) cyklů

 (MPa)
 42 2420
 42 2425
 42 2430
 42 2435
Mez pevnosti v tahu σkt  min. 200  min. 201  min. 202  min. 203
Mez únavy v ohybu σoc (0,43 σpt)  min. 360  min. 360  min. 360  min. 360

Mez únavy v tahu σtc (0,32 σpt)

 80  80  80  80
Mez únavy v krutu τkc (0,25 σpt)  60  60  60  60
Hodnoty dovolených  napětí (MPa)
Tah statický  σDt  30-35
 45-50
 55-60  70-75
Tah míjivý σDt  25-30  30-35  35-45  50-60
Tah střídavý σDt
15-20 20-25 25-30 35-40
Tlak statický  σDd
105-110 140-145 165-170 225-230
Tlak míjivý σDd
80-85
105-110
120-125
160-170
Tlak střídavý σDd
-
-
-
-
Ohyb statický σDo
70-75
80-85
90-95
110-125
Ohyb míjivý σDo
50-55
60-65
70-75
80-90
Ohyb střídavý σDo
34-38
40-45
45-50
55-60
Krut statický τDk
30-35 45-50 55-60 70-75
Krut míjivý τDk
25-30 30-35 35-45 50-60
Krut střídavý τDk
15-20 20-25 25-30 35-40
hodnocení

Newsletter

Chcete dostávat novinky emailem?