TOPlist
header-print
Sekce

Praktické informace

Hodnoty mezí pevnosti, kluzu, únavy a dovolených napětí pro ocel

30.07. 2013by Admin E-konstruktér

Mez kluzu v tahu, Mez pevnosti v tahu, Mez únavy v ohybu, Mez únavy v tahu, Mez únavy v krutu pro ocel

mez pružnosti - po překročení meze pružnosti přestává být deformace pružná a materiál už se nevrátí do původního stavu

mez kluzu - po překročení meze kluzu se zvětšuje relativní prodloužení aniž by se zvětšovalo normálové napětí (materiál se prodlužuje bez zvětšování síly – tečení materiálu), mění se fyzikální vlastnosti materiálu

mez pevnosti - po překročení meze pevnosti se materiál přetrhne

mez únavynejvětší amplituda napětí, kterou materiál při periodicky se měnícím zatížení vydrží bez poruchy po nekonečný počet zatěžovacích cyklů. V praxi se mez únavy zjišťuje pro vysoký smluvně stanovený počet (například 10 mil.) cyklů

 

 hodnoty (MPa)
ČSN
EN ISO

 

    11 370
1.0036

 

 

 11 420
1.0077

 

 

 11 500
1.0050

 

 

 11 600
1.0060

 

 

 11 700
1.0070

 

Mez kluzu v tahu σkt  200 -:- 250  230 -:- 260  260 -:- 290  300 -:- 340  350 -:- 390
Mez pevnosti v tahu σpt  370 -:- 450  420 -:- 520  500 -:- 620 600 -:- 720 
 700 -:- 850
Mez únavy v ohybu σoc (0,43 σpt)  160 -:- 195  180 -:- 230  215 -:- 265  260 -:- 310  300 -:- 370
Mez únavy v tahu σtc (0,32 σpt)  120 -:- 145  135 -:- 165  160 -:- 200  190 -:- 235  235 -:- 270
Mez únavy v krutu τkc (0,25 σpt)  95 -:- 110  105 -:- 130  125 -:- 155  150 -:- 180  175 -:- 210
Hodnoty dovolených  napětí (MPa)
Tah/tlak statický  σDt
100 - 140
115 - 170
140 - 210
150 - 230
115 - 135
Tah/tlak míjivý σDt
85 - 120 75 - 105
90 - 135
110 - 165
95 - 115
Tah/tlak střídavý σDt
65 - 90
55 - 80
65 - 95
75 - 115
75 - 87
Ohyb statický σDo
110 - 155
120 - 175
150 - 220
170 - 250
125 - 150
Ohyb míjivý σDo
95 - 120
80 - 125
100 - 150
125 - 180
105 - 125
Ohyb střídavý σDo
70 - 100
60 - 85
70 - 105
85 - 115
80 - 95
Krut statický τDk
65 - 90
70 - 105
85 - 125
105 - 145
70 - 85 
Krut míjivý τDk
55 - 75
45 - 70
55 - 85
65 - 105
45 - 55
Krut střídavý τDk
40 - 60
35 - 50
40 - 60
50 - 70
33 - 40
Tlak v stykových plochách
30 - 110 
80 - 200
35 - 200
40 - 180
-

VÝPOČET NAPĚTÍ

HODNOTY MEZÍ PEVNOSTI, KLUZU, ÚNAVY A DOVOLENÝCH NAPĚTÍ PRO ŠEDOU LITINU

LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST MATERIÁLŮ

hodnocení

Newsletter

Chcete dostávat novinky emailem?