TOPlist
header-print
Sekce

Praktické informace

Geometrické tolerance

02.06. 2014by Admin E-konstruktér

Předepisování všeobecných geometrických tolerancí tvaru a polohy dle ČSN ISO 2768-2 na výkresech.

 Definice tolerování

Rozměrové tolerance určují vyhovující rozměry, ale neřeší zda je dodržen tvar.
Geometrické tolerance definují geometrické odchylky tvarů a poloh vůči skutečným.
Vyhovující geometrické tolerance zajišťují správnou funkci součásti.
 

Vysvětlení předepisování geometrických tolerancí na výkresech.


 GEOMETRICKÉ TOLERANCE
 

Přehled používaných geometrických tolerancí

 Název  Značka Definice tolerance
 PŘÍMOST  přímost přímost
- tolerance je vyhovující když skutečná přímka leží mezi 2 rovnoběžnými přímkami
- vzdálenost rovnoběžných přímek od sebe je hodnota tolerance
 ROVINNOST  ROVINNOST rovinnost  - tolerance je vyhovující když skutečná plocha leží mezi 2 rovnoběžnými plochami
- vzdálenost rovnoběžných ploch od sebe je hodnota tolerance
 ROVNOBĚŽNOST  ROVNOBĚŽNOST rovnoběžnost  - tolerance je vyhovující když skutečná plocha leží mezi 2 rovnoběžnými rovinami
- vzdálenost rovnoběžných rovin od sebe je hodnota tolerance
značka definice tolerance příklad
 VÁLCOVITOST  VÁLCOVITOST válcovitost  - tolerance je vyhovující když skutečná válcová plocha leží mezi 2 soustřednými válci
- rozdíl průměrů soustředných válců (šířka stěny dutého válce) je hodnota tolerance
KRUHOVITOST KRUHOVITOST kruhovitost
- tolerance je vyhovující když skutečný profil leží mezi 2 soustřednými kružnicemi
- rozdíl průměrů soustředných kružnic (šířka mezikruží) je hodnota tolerance
 KOLMOST  KOLMOST kolmost  - tolerance je vyhovující když skutečná plocha leží mezi 2 rovinami kolmými na rovinu
- vzdálenost rovnoběžných rovin kolmých na základní rovinu je hodnota tolerance
 SKLON  SKLON sklon  - tolerance je vyhovující když skutečná plocha leží mezi 2 rovinami nakloněnými na rovinu
- vzdálenost rovnoběž. rovin nakloněných o úhel α k základní rovinu je hodnota tolerance
 POLOHA PRVKU  POLOHA PRVKU
 - tolerance je vyhovující když osa prvku (díry) v teoreticky přesné poloze leží uvnitř válce
- průměr válce je hodnota tolerance
 SOUOSOST  SOUOSOST
 
 SOUMĚRNOST  SOUMĚRNOST souměrnost  - tolerance je vyhovující když skuteč. rovina souměrnosti leží mezi 2 souměrnými rovinami
- vzdálenost souměrných rovin od sebe je hodnota tolerance
TVAR PROFILU
TVAR PROFILU tvar profilu
- tolerance je vyhovující když skutečný tvar profilu leží mezi 2 ekvidistantními čarami
- vzdálenost ekvidistantních čar od sebe je hodnota tolerance
TVAR PLOCHY
TVAR PLOCHY
- tolerance je vyhovující když skutečná plocha leží mezi 2 ekvidistantními plochami
- vzdálenost ekvidistantních ploch od sebe je hodnota tolerance
KRUHOVÉ HÁZENÍ
- OBVODOVÉ A ČELNÍ
KRUHOVÉ HÁZENÍ kruhové házení
- tolerance je vyhovující když každý bod kružnice při rotaci leží mezi 2 soustř. kružnicemi
- vzdálenost soustředných kružnic se středem v ose rotace je hodnota tolerance
CELKOVÉ HÁZENÍ CELKOVÉ HÁZENÍ celkové házení
- tolerance je vyhovující když každý bod kružnice při rotaci leží mezi 2 rovnoběž. rovinami
- vzdálenost rovnoběžných rovin od sebe je hodnota tolerance

NEPŘEDEPSANÉ GEOMETRICKÉ TOLERANCE

TOLERANCE NETOLEROVANÝCH ROZMĚRŮ

FORMÁTY VÝKRESŮ

hodnocení

Newsletter

Chcete dostávat novinky emailem?