TOPlist
header-print
Sekce

Praktické informace

CHEMICKÁ ODOLNOST KOVŮ - KOROZIVZDORNOST

08.04. 2013by Jakub Kratina

Tabulka odolnosti kovů vůči chemickým látkám - uhlíková ocel, nerez ocel, HASTELLOY C, TITAN

Legenda

  1. odolné do teploty 95°C

  2. odolné do teploty 85°C

  3. odolné do teploty 60°C

  4. odolné do teploty 20°C

Q  problematické použití

X  nedoporučené použítí

- není údaj o odolnosti 

vyhledávání je možné pouze v 1. sloupci

látkauhlíková ocel1.4301 nerez ocel1.4401 nerez ocelHASTELLOY C TITAN
Acetaldehyd (ethanal)Q1111
Kyselina octová, 20%XQ111
Kyselina octová, ledováXQ111
Anhydrid kyseliny octovéX1111
Aceton11111
Chlorid hlinitýXQQ11
Fluorid hlinitéhoXQQ3Q
Síran hlinitého11Q11
Amoniak, Vodný111
Uhličitan amonnýQ1121
Chlorid amonnýQQQ23
Hydroxid amonný21111
Dusičnan amonnýQ4431
Fosforečnan amonnýX1Q11
Síran amonnýQQQ11
Amylacetát111
AmylalkoholQ1111
AnilínQ111Q
Lučavka královská (Aqua Regia)XXXXQ
Kyselina ortoarzeničnáX1Q11
Hydroxid barnatý131
Chlorid barnatého411
Síran barnatý311
Benzaldehyd 111
Benzen (Benzol)11111
Benzen sulfonová kyselina111
Benzoová kyselina311
Borax (Tetraboritan sodný)111
Kyselina boritá211
Bromová vodaXXX11
Butyl acetátQ1111
Butylalkohol11111
Butyl Amine111
Butylftalát111
Kyselina máselnáX1311
kyanid kademnatý11111
hydrogensiričitan314
Chlorid vápenatýQ11
Chlornan vápenatýX21
Dusičnan vápenatý311
Fosforečnan vápenatý311
Síran vápenatý311
SirouhlíkQQ111
Tetrachlormethan11111
Kyselina uhličitáQ1111
Glykol ether4111
Kyselina chloroctováQ1X11
Voda chlorovaná1XQ31
Chlorbenzen1Q111
Chloroform1Q111
Kyselina chlorsulfonováX11
Kyselina chromová až 30%XXX11
Kyselina chromová, 50%XXX11
Kyselina citronová211
Chlorid měďnatýXXX11
Kyanid měďný11111
Nitrid mědnatý111
Síran měďnatýX1111
Kresol111
Cyklohexan 11111
Dekalin111
Prací prostředky11111
Nafta motorová11111
Dowtherm11111
Éter11111
Ethylacetát11111
Ethyl Alkohol (etanol)11111
Ethylen Dichlorid111
Ethylene Glycol11111
Chlorid železitýXXXQ1
Hydroxid železitý321
Dusičnan železitý331
síran železitýQXQ11
chlorid železnatýXQX11
Síran železnatýXQ11
kyselina fluoboritáXQ3X
Kyselina hexafluorokřemičitáXQQ2X
FormaldehydQQQ11
Kyselina mravenčíXQ111
Freony (fluorované uhlovodíky)11Q11
Motorové oleje11111
Furfural (fural)11311
Benzín11111
Glycerin (glycerol)11111
Heptan11111
Hexan11111
Kyselina bromovodíková, 20%XXX44
Kyselina chlorovodíková, 0 - 25%XXQ4Q
Kyselina chlorovodíková, 25 - 37%XXX4Q
Kyselina fluorovodíková, 10%XXX2X
Kyselina fluorovodíková, 30%XXX3X
Kyselina fluorovodíková, 50%XXX3X
Peroxid vodíku, 30%X1Q13
Peroxid vodíku, 50%Q1Q
Petrolej11111
Keton111
kyselina MléčnáXX424
Octan olovnatýX1111
Maziva11111
Chlorid hořečnatýXQQ11
Hydroxid hořečnatýQQ111
Dusičnan hořečnatý111
Síran hořečnatý11111
Methyl alkohol (Methanol)11111
Methyl chlorid111
Methylethylketon11111
Methylenchlorid4111
Nafta11111
Chlorid nikelnatýXXQ11
Síran nikelnatýXX111
Kyselina dusičná, 10%XX121
Kyselina dusičná, 20%XQ231
Kyselina dusičná, 50%X1342
Kyselina dusičná (koncentrát)X4341
NitrobenzenQ1111
Olej, rostlinný11111
kyselina olejováXX331
Kyselina šťavelová 4434
Perchlorethylen11111
FenolQ2211
Kyselina fosforečná, 0 - 50%X1314
Kyselina fosforečná, 50 - 100%XXQ3Q
Bromid draselný311
Uhličitan draselný331
Chlorečnan draselný331
Chlorid draselný1XQ21
Cyankáli21131
Dichroman draselný131
Hydroxid draselnýQ222Q
Dusičnan draselný331
Manganistan draselnýQ2211
Síran draselný22231
Propylalkohol11111
Dusičnan stříbrnýX1111
Mýdlo11111
Octan sodný1X131
Hydrogenuhličitan sodný11131
disíran sodnýXX131
Uhličitan sodnýQ1131
Chlorečnan Sodný1331
Chlorid sodnýQQQ31
Kyanid sodnýQ1111
Hydroxid sodný, 20%1Q111
Hydroxid sodný, 50%Q3311
Chlornan sodný, 5%QQX31
Dusičnan sodný1131
Křemičitan sodný11231
Síran sodný1Q111
Sulfid sodný1Q221
Chlorid cíničitý1XX21
Kyselina sírová, 0 - 10%XQQ14
Kyselina sírová, 10 - 75%XXX3Q
Kyselina sírová (koncentrát)XXQ3X
Kyselina siřičitá XX332
Kyselina tříslováX2221
Kyselina vinnáQQ111
Tetrahydrofuran111
Toluen11111
Trichlorethylen11Q11
TriethanolaminQ1111
Terpentýn11111
Močovina111
Ocet vinný11111
Voda, deionizovaná2111
Voda, mořskáXXQ11
Xylen (Xylol)11111
Chlorid zinečnatýQ21
Síran zinečnatý X1121
hodnocení