TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Proč jsou důležité požadavky na viskozitu maziv

09.07. 2013by Admin E-konstruktér

Viskozita je nejdůležitější fyzikální vlastností každého maziva. Proč je hodnota kinematické viskozity při 100°C důležitá pro olej do vakuových vývěv?

Ať již sledujete viskozitu maziva při standardních čtyřiceti stupních Celsia nebo při sto stupních, nejdůležitější je vědět, jaká je viskozita maziva při provozní teplotě stroje. Většina ložiskových teplot ve svém jádru totiž přesahuje 40 °C a právě tam by se měla teplota měřit, aby mohlo být zvoleno mazivo s vhodnou viskozitou.

Vakuová čerpadla mohou stlačovat olej mnoha různými způsoby. Nehledě na provozní teplotu dochází ke kontaminaci v případech, kdy nejsou čerpadla správně nastavena tak, aby zabránila vstupu znečišťujících látek. Důležitý je také používaný plyn, který má velký dopad nejen na viskozitu, ale také na životnost používaného oleje. Provozní plyny mohou snížit viskozitu oleje, zvýšit číslo kyselosti nebo obsah vlhkosti a tím zkrátit životnost mazadla a vedou k nízké oxidační stabilitě.

Většina výrobců mazadel uvádí viskozitu svých výrobků při 40 °C a 100 °C. Změna ve viskozitě ve vztahu k teplotě je vyjádřena viskozitními indexem. Ten je zpravidla uváděn v tabulce technických údajů každého oleje. Čím vyšší je uváděná hodnota, tím menší změny viskozity lze očekávat při změně teploty. Jedná se tedy o klíčové hledisko, které byste měli zvážit, když uvažujete o přechodu na jiný druh či značku oleje.

Kinematická viskozita udává míru odporu tekutiny vůči gravitačnímu působení. Většina lidí je zvyklá posuzovat viskozitu zkrátka podle toho, jak hustý olej je. Při jeho zahřátí dochází k poklesu viskozity a olej teče plynuleji.

Viskozita při 100 °C je klíčová nejen pro vakuová čerpadla, ale pro všechna zařízení. Je důležité vědět, jaké mají ložiska či převodovky požadavky na viskozitu při provozní teplotě, aby mohlo být použito vhodné mazivo. Pokud zajistíte vhodnou viskozitu, bude docházet k menšímu opotřebení vašich zařízení, čímž prodloužíte jejich životnost.

Doporučujeme: převody jednotek - kinematická viskozita

Zdroj: www.machinerylubrication.com

hodnocení

Diskuze