TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Měl bych si koupit větší vzduchový kompresor, který mi bude v budoucnu vystačovat?

30.04. 2018by Admin E-konstruktér

Velkou otázkou při koupi vzduchového kompresoru je to, zda "bude dostatečně výkonný?"

Když budete mít větší kompresor, než v současné době potřebujete, sníží se možnost problémů s tlakem kvůli nedostatku výkonu, ale nákupem příliš velkého kompresoru se mohou výrazně zvýšit vaše provozní náklady – zejména pokud si vyberete mazaný šroubový kompresor s konstantními otáčkami.

Vzduchové kompresory musí být přiměřeně dimenzovány, aby dostatečně zásobovaly tlakovým vzduchem při špičkových požadavcích; pokud nejsou, tlak systému klesne v době, kdy to nejvíce potřebujete. Obvykle se však maximální průtoky vyskytují jen v krátkých časových úsecích a zbývající část provozních hodin probíhá při nižších průtocích. Toto je místo, kde nastává problém s efektivitou, protože když se šroubový kompresor s pevnými otáčkami dostane pod zatížení, stává se méně a méně efektivní.

Důvodem této neúčinnosti je spotřeba energie v nezatíženém stavu. Většina šroubových kompresorů zůstává v chodu, když jsou nezatížené, jednotka s možností chodu v režimu se zatížením / bez zatížení bude spotřebovávat přibližně 25 % až 35 % svého výkonu při plném zatížení, i když není vyráběn žádný stlačený vzduch. A i když se zatížení kompresoru odlehčí, více hodin představuje provoz v nezatíženém stavu. Například kompresor se 40 % zatížením by mohl běžet 60 % svých provozních hodin bez zatížení.

Zde je důležitý výkon kompresoru – pokud nový kompresor, který jste si vybrali, má dvojnásobný výkon, než který skutečně potřebujete, pak jsou vícenáklady na elektrickou energii mnohem vyšší. Podívejme se na příklad: kompresor o výkonu 50 hp (37 kW) s plným zatížením 43 kW a spotřebou energie 15 kW v nezatíženém stavu. Kompresor s tímto výkonem s průměrným zatížením 40 % a běžící s kapacitou skladování stlačeného vzduchu 2 galony na cfm by spotřeboval přibližně 32 kW, když se zváží vliv velikosti objemu vzduchojemu. Ale pokud by byl zvolený kompresor o dvojnásobném výkonu – například s výkonem 100 hp nebo 75 kW – a objem vzduchojemu zůstal stejný, pak by větší kompresor spotřeboval přibližně 56 kW při stejné kapacitě asi o 80 % více energie než kompresor s menším výkonem. Při permanentním provozu a ceně elektřiny 10 centů za kWh by roční náklady za elektřinu tak činily asi o 22 000 dolarů více!

Některá řešení, která snižují provozní náklady:

  • Koupit dva kompresory o výkonu 50 hp namísto jednoho o výkonu 100 hp, tj. dobře regulovaný systém se dvěma menšími kompresory – pro tento příklad by udržoval spotřebu energie asi na 31 kW, ale dával by dvojnásobek maximální kapacity.

  • Nainstalovat vzduchojem s větším objemem vzduchojemu. Pokud by původní kompresor o výkonu 50 hp měl objem vzduchojemu 10 galonů na cfm, jeho spotřeba by se snížila na 26 kW, což představuje snížení o 19 %. U kompresoru s výkonem 100 hp by toto snížení spotřeby bylo 36 %.

  • Koupit kompresor s proměnlivými otáčkami pohonu. Tyto kompresory mají velmi nízkou nebo žádnou spotřebu energie v nezatíženém stavu. Kompresor s výkonem 50 hp při zatížení 40 % by spotřeboval o něco více než 40 % své spotřeby energie při plném zatížení. To by vedlo přibližně ke 44 % snížení spotřeby elektrické energie při stejných podmínkách zatížení. U předimenzovaného kompresoru o výkonu 100 hp by úspory díky pohonu s proměnlivými otáčkami byly asi 55 % v závislosti na energetických charakteristikách kompresoru při nízkých průtocích. Mějte na paměti, že byste se u kompresoru s proměnlivými otáčkami pohonu měli vyvarovat provozu při velmi nízkých otáčkách po dlouhou dobu. Lepší scénář by měl mít jeden kompresor s proměnlivými otáčkami a jeden kompresor s pevnými otáčkami pracující v dobře regulovaném systému.

Nebude ale údržba dvou kompresorů nákladnější? Pravděpodobně ano, ale uvědomte si, že náklady za elektřinu u vzduchového kompresoru představují 70 % až 80 % celoživotních nákupních a provozních nákladů. Energetické úspory se velmi rychle vyplatí i při trochu nákladnější údržbě.

zdroj: pneumatictips.com

hodnocení

Diskuze