TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Rotační lamelové kompresory: domněnky a skutečnost

30.11. 2017by Admin E-konstruktér

Kompresory pro stlačený vzduch patří v současné době mezi nejrozšířenější stroje, které se dnes v průmyslu používají. Vzduchové kompresory poskytují univerzálnost a účinnost v celé řadě odlišných způsobů využití a již od minulosti prokazují, že jsou tahouny, na kterých závisí chod podniků.

K dispozici jsou však kompresory mnoha odlišných provedení a je důležité, abyste si dokázali vybrat nejvhodnější stroje pro splnění požadavků vašeho zadání.

Odborníci na průmyslové procesy se přiklánějí ke dvěma hlavním systémům rotačních strojů, kterými jsou lamelové kompresory a šroubové kompresory. Oba typy kompresorů v sobě zahrnují podobné díly - zásobníky a chladiče oleje, chladicí okruh pro stlačený vzduch, ventily pro minimální tlak, systém pro regulaci průtoku vyrobeného vzduchu a regulátory tlaku, ale zde podobnost končí.

Při porovnávání obou technologií lze konstatovat, že rotační lamelové kompresory nabízejí mimořádnou výkonnost, vysokou účinnost a nesrovnatelnou odolnost, mimo řady ještě dalších výhod. Pokud jde o lamelové kompresory, existuje ale i řada nesprávných představ, které mohou kupující od pořízení těchto strojů odradit. Abychom nabídli jasnější pochopení týkající se lamelových kompresorů, specialisté firmy Mattei se postavili k těmto mnohdy nesprávným představám čelem a nabízejí vám následující komentář. 

   
  • 1 DOMNĚNKA: Lamely těchto kompresorů se musí často měnit z důvodu opotřebení.

SKUTEČNOST: Lamely a statory kompresorů firmy Mattei jsou vyrobené z litinové slitiny speciálního složení vyvinutého firmou Mattei, která je navržena tak, aby měla vysokou odolnost proti opotřebení. Vlivem této skutečnosti mají lamely prakticky neomezenou životnost a za normálních provozních podmínek nevyžadují žádnou výměnu. 

  • 2 DOMNĚNKA: Pro vysouvání lamel je nutná řada pružin.

SKUTEČNOST: Lamelové kompresory nepotřebují žádné pružiny. Tyto kompresory pracují na principu plynulého zmenšování objemu, vymezeného válcem statoru, uvnitř kterého se otáčí rotor, který je osazen excentricky. Na rotoru jsou podélné drážky, uvnitř kterých se volně posouvají lamely (destičky), které jsou udržovány v těsném kontaktu se statorem působením odstředivých sil. Těsnění mezi pohyblivými částmi, jejich chlazení a mazání je zajištěno vstřikováním oleje. Olejový film, který se vytváří na vnitřním povrchu statoru, brání jeho přímému kontaktu s pohyblivými díly a zamezuje jejich opotřebení.

   

  • 3 DOMNĚNKA: Lamelové kompresory spotřebovávají velké množství energie.

SKUTEČNOST: Tyto kompresory vykazují jednu z nejvyšších účinností mezi stroji, které lze srovnávat. Jednoduché konstrukční řešení vede k vysoce účinné kompresi. Je to vlivem podstatně nižšího počtu možností úniku vzduchu netěsnostmi ve stlačovací soustavě. Není zde žádný volný prostor vymezený požadavky na toleranci šroubovic, jako je běžné u tradičních šroubových kompresorů. Stator rotačního lamelového kompresoru udržuje svoji symetricky vyváženou zátěž tak, jak tlak zůstává konstantní po celé délce rotoru - to poskytuje mechanickou účinnost přes 90 % a umožňuje nižší spotřebu energie, než jaká je u rotačních šroubových kompresorů.

  • 4 DOMNĚNKA: Lamelové kompresory jsou citlivé na opotřebení a potřebují stálou údržbu.

SKUTEČNOST: Lamelové kompresory používají přímý systém pohonu, což znamená, že ložiska rotoru nejsou vystavena žádným axiálním silám. Vlivem této skutečnosti používají lamelové kompresory hydrodynamická, olejem mazaná kluzná ložiska, místo valivých ložisek (jaká se běžně používají u šroubových kompresorů). Pokud jsou řádně mazána, tato kluzná ložiska se nikdy neopotřebují a tak vylučují vysoce nákladné generální opravy, jaké jsou obvykle spojeny se šroubovými kompresory, které používají valivá ložiska radiální a axiální.

  • 5 DOMNĚNKA: Aby pracovaly účinně, musí se lamelové kompresory provozovat při vysokých frekvencích otáček.

SKUTEČNOST: Šroubové kompresory obvykle pracují při vysokých frekvencích otáček, ale totéž neplatí o lamelových kompresorech. Při požadavku běžné relativně nízké frekvence otáček 1.500 1/min. jsou lamelové kompresory schopny výrazně minimalizovat ztráty způsobené mechanickými převody a třením. Pro lamelové kompresory většinou platí, čím jsou provozní otáčky nižší, tím vyšší je jeho účinnost.

  • 6 DOMNĚNKA: Lamelové kompresory spotřebovávají velké množství oleje.

SKUTEČNOST: Lamelové kompresory, stejně jako šroubové, jsou vybaveny nejmodernějšími odlučovacími systémy pro oddělení oleje ze vzduchu. Tyto systémy s třístupňovým odlučováním (stupně 1 a 2 jsou mechanické, stupeň 3 pracuje na principu shlukování olejových částic) jsou vestavěny ve všech lamelových kompresorech Mattei, a tak lze na výstupu dosáhnout až průmyslově přelomových zbytkových koncentrací oleje ve stlačeném vzduchu v rozsahu 0,5 ppm až 3 ppm.

Před rozhodnutím týkajícím se volby kompresoru pro stlačený vzduch je třeba uvedeným skutečnostem dokonale porozumět. Firma Mattei je předním výrobcem kompresorů po více než 95 let, z nichž posledních 60 let věnovala vývoji nejrozsáhlejší řady průmyslových lamelových kompresorů na světě. Věříme, že pokrokové konstrukční řešení lamelových kompresorů Mattei bude vyhovovat všem požadavkům na ekonomický, spolehlivý a energeticky účinný provoz i ve vašem způsobu využití.

Pro více informací o výrobcích se prosím obraťte na autorizované obchodní a servisní středisko firmy Mattei v České republice s tradicí od roku 1996 - firmu MONDO s.r.o.


MONDO s.r.o.

Vážní 899

500 03 Hradec Králové, CZ

tel.: +420 495 541 212

fax: +420 495 541 203

e-mail: info@mondo.cz

www.mondo.czwww.matteicz.cz

hodnocení

Diskuze

18:11 30.03. 2019 KamSsa Strog To já nedám dopustit na svůj šroubový kompresor z https://www.kompresory-vzduchotechnika.cz/ , který mi v mojí dílně bezproblémově slouží již několik let. Používám jej hlavně na dofukování pneumatik a vždy pracuje skvěle.