TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Jak vypočítat účinnost hydraulického válce

11.12. 2016by Admin E-konstruktér

Díky moderním technologiím těsnění se objemová účinnost (závislá na ztrátách netěsností) hydraulického válce v dobrém stavu blíží 100 %. Mechanicko-hydraulická účinnost válce se však mění podle typu těsnění a podle tolerancí mezi pístnicí a jejími vodicími pásy.

 Připomeňme si, že mechanicko-hydraulická účinnost se týká ztráty síly vlivem mechanického a kapalinového tření. Ve válci jsou tyto ztráty způsobeny třením mezi pístnicí a jejími vodicími pásy a těsněními a třením kapaliny při jejím vytlačování požadovanou rychlostí na výstupní straně válce. V praxi, pokud mají přívodní otvory válce a jeho přípojky dostatečnou velikost, je tření kapaliny zanedbatelné.

U válce s jednou pístní tyčí je mechanicko-hydraulická účinnost při vysouvání obvykle 95% a při zasouvání 85 až 90%. Rozdíl mezi vysouváním a zasouváním odráží skutečnost, že mechanicko-hydraulické tření je téměř konstantní, a při zasouvání válce proto představuje větší procento dostupné síly – kvůli menší účinné ploše prstence kolem pístní tyče.

Vezměme si jako příklad válec s jednou pístní tyčí s poměrem ploch (píst vůči prstenci kolem pístní tyče) 2:1. Jestliže je síla působící na píst (při vysouvání) například 44 kN a síla působící na prstenec (při zasouvání) 22 kN a ztráty vlivem mechanického a kapalinového tření jsou konstantní a činí 2,2 kN, pak:

mechanicko-hydraulická účinnost při vysouvání je:
1 − (2,2/44) = 1 − 0,05 = 0,95 = 95%

a mechanicko-hydraulická účinnost při zasouvání je:
1 – (2,2/22) = 1 – 0,1 = 0,90 = 90%.

Celková účinnost je jednoduše součinem objemové a mechanicko-hydraulické účinnosti. U moderních hydraulických válců, kde se objemová účinnost blíží 100%, se tak celková účinnost rovná mechanicko-hydraulické účinnosti:

0,95 x 1 = 0,95 = 95%.

 

 zdroj: hydraulicspneumatics.com
 
VÝPOČET PNEUMATICKÝCH A HYDRAULICKÝCH VÁLCŮ

ŠEST DRUHŮ OPOTŘEBENÍ HYDRAULICKÝCH SOUČÁSTÍ

VÝBĚR VHODNÉHO MATERIÁLU TĚSNĚNÍ PRO NÍZKÉ TEPLOTY

hodnocení

Diskuze