TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Co je bezpečnost strojů? Definice, normy a příklady - 2.díl

07.08. 2018by Admin E-konstruktér

Pět fází bezpečnosti strojů

1. fáze: Zjištění hranic stroje

Dříve než bude možno navrhnout safety koncept a provést posouzení rizika, musíme znát všechny technické hranice stroje. Začíná to mezními parametry v klidovém stavu, tedy: Hmotnost, rozměry, hodnoty elektrického napájení a provozní látky stroje. Podle druhu použitých provozních látek (médií) předepisují jejich výrobci manipulaci s nimi již s tím, co by mohlo napomoci při vývoji safety konceptu.

Kromě základních údajů stroje je třeba zjistit jeho hodnoty za provozu. K tomu patří kromě jiného emise hluku, odpadních plynů a záření, vibrace, pracovní rychlost, působící síly a směry pohybu. Tyto hodnoty se musejí zpravidla akceptovat jako SKUTEČNÉ hodnoty před vlastním posuzováním bezpečnosti strojů. Zasahování do technických možností stroje není při veškeré snaze o dosažení optimálního safety konceptu zpravidla ekonomicky účelné.

2. fáze: Zjištění možných rizik

Ze stroje může plynout nebezpečí již v klidovém stavu, například z ostrých hran nebo zvolně přístupných elektrických rozvodů. Většina nebezpečí však zpravidla plyne ze stroje za provozu: Výrobní stroje provádějí své pohyby velkou silou, které mohou být nebezpečné. Obráběcí stroje zase produkují odlétající třísky a podobně.

3. fáze: Odhad možných rizik

Některá nebezpečí na stroji hrozí jen v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. Safety koncept však musí „rozumným způsobem předvídatelnou chybnou obsluhu" zahrnout do svých úvah k bezpečnosti stroje. O co vyšší nebezpečí se odhadne, o to více se posune jeho zmírnění směrem k funkční bezpečnosti.

4. fáze: Popis vhodných opatření ke snižování rizika

Úkolem osoby pověřené posouzením rizika nyní je předložit návrhy ke snížení zjištěných a odhadovaných rizik. O co podrobněji a lépe zdůvodněná tato opatření jsou, o to spíše lze počítat s akceptováním safety konceptu u dalších zúčastněných.

5. fáze: Kontrola účinnosti realizovaných opatření

Realizované opatření musí prokázat svoji účinnost. Pokud všechna realizovaná opatření sníží dostatečně rizika na stroji, znamená to, že safety koncept funguje. V praxi se to děje ve třech stupních:

další díl: Funkční bezpečnost díky třístupňovému safety konceptu

předchozí díl: Co je bezpečnost strojů? Definice, normy a příklady

hodnocení

Diskuze