TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

10 kontrol pro zajištění spolehlivosti hydraulického systému, které pravděpodobně neprovádíte

12.02. 2017by Admin E-konstruktér

Při uvažování o preventivní údržbě a postupech pro zajišťování spolehlivosti hydraulického systému se většina lidí zaměřuje pouze na pravidelné výměny filtrů a kontroly hladiny oleje. Když se stroj porouchá, často o systému existuje jen velmi málo informací, ze kterých by bylo možné při odstraňování problémů vycházet. Přitom by se měly provádět náležité kontroly pro zajištění spolehlivosti, a to za chodu systému v běžných provozních podmínkách. Tyto kontroly jsou životně důležité pro prevenci poruch a prostojů zařízení.

Kontrola obtokového ventilu filtru

Většina souprav hydraulických filtrů je vybavena obtokovým pojistným ventilem zabraňujícím poškození v případě zanesení filtru nečistotami. Tento ventil se otevře, jakmile rozdíl tlaků na filtru dosáhne hodnoty otevíracího tlaku ventilu (obvykle 1,7 až 6 bar v závislosti na konstrukci filtru). Pokud tyto ventily selžou, zpravidla zůstanou kvůli znečištění nebo mechanické poruše otevřené. Když k tomu dojde, olej obtéká filtr a nedochází k jeho filtraci. To mívá za následek předčasné selhání součástí za filtrem.

V mnoha případech je možné tento ventil z tělesa vymontovat a zkontrolovat jeho opotřebení a znečištění. Konkrétní umístění ventilu a správné postupy demontáže a kontroly je možné najít v dokumentaci výrobce filtru. Tento ventil by se měl pravidelně kontrolovat při údržbě soupravy filtru. 

Stav hadic

Jedním z největších problémů v hydraulickém systému jsou netěsnosti. Jednou z nejlepších cest, jak netěsnosti omezit a předejít zbytečným prostojům, je správná montáž hadic a výměna vadných hadic. U hadic by se měl pravidelně kontrolovat výskyt netěsností a degradace. Hadice, které vykazují známky opotřebení vnějšího pláště nebo netěsností ve spojích, by se měly co nejdřív vyměnit. Výskyt „puchýřů" na hadici ukazuje, že došlo k poruše vnitřní duše, takže olej uniká kovovým opletem a hromadí se pod vnějším pláštěm.

Délka hadic

Délka hadic by pokud možno neměla přesahovat 1,2–1,8 metru. Nadměrná délka hadice zvyšuje možnost jejího otěru o jiné hadice, obslužnou lávku nebo nosník. To vede k předčasnému selhání hadice. Pokud dojde k náhlému zvýšení tlaku v systému, může navíc hadice pohltit část tohoto rázu. Když k tomu dojde, může se mírně změnit délka hadice. Hadice by měla být dost dlouhá, aby měla mírný průhyb, který tyto náhlé rázy pohltí.

Vedení hadic

Tam, kde je to možné, by měly být hadice vedeny tak, aby se o sebe nemohly vzájemně otírat. Zabrání se tak předčasné poruše vnějšího pláště hadice. V případě, že není možné vést hadice tak, aby nedocházelo k vzájemnému tření, měly by se použít ochranné návleky. K dostání je několik druhů návleků sloužících k tomuto účelu. Návleky je také možné vyrobit ustřižením staré hadice na příslušnou délku a jejím podélným rozříznutím. Návlek je možné umístit na hadici v místě otěru. Hadice by také měly být svázány k sobě pomocí plastových vázacích pásek. To zabrání relativnímu posunu hadic v místech otěru.

Kontrola správného přichycení

Je třeba používat správné upínací spony na hydraulické hadice. Trubkové objímky jsou pro hydraulická vedení obecně nepoužitelné kvůli vibracím a tlakovým rázům, které se v hydraulickém systému vyskytují. U spon je třeba pravidelně kontrolovat uvolnění upevňovacích šroubů. Poškozené spony je třeba vyměnit. Spony by navíc měly být správně rozmístěny. Praxí ověřeným pravidlem je, že spony by měly být umístěny po cca 1,5 až 1,8 metru a do 15 cm od konce vedení.

Údržba a kontrola odvzdušňovacích zátek

Odvzdušňovací zátky jsou jedněmi z nejvíc zanedbávaných součástí hydraulického systému, ale nezapomínejte, že odvzdušňovací zátka je vlastně filtr. Hladina oleje v nádrži se při vysouvání a zasouvání válců neustále mění a odvzdušňovací zátka (filtr) je první obrannou linií proti znečištění. Aby se zabránilo průniku nečistot z vnějšku do nádrže, je třeba použít správný odvzdušňovací filtr s vhodnou jemností. Několik výrobců nabízí odvzdušňovací filtry s jemností v řádu 3 mikronů, které zároveň pomocí vysoušecích materiálů zbavují vzduch vody. Vysoušecí prostředek při nasycení vlhkostí mění barvu. Při pravidelné výměně se tyto soupravy filtrů mnohonásobně zaplatí.

Měření proudového odběru motoru

Příkon potřebný k pohonu hydraulického čerpadla závisí na tlaku a průtoku v systému. S opotřebením čerpadla se kvůli zvětšujícím se vnitřním vůlím zvyšuje množství kapaliny pronikající vnitřními netěsnostmi. To vede ke snížení výkonu čerpadla. S poklesem průtočného množství dodávaného čerpadlem do systému se úměrně snižuje i příkon potřebný k pohonu čerpadla. Sníží se proto i proudový odběr motoru. Je vhodné poznamenat si proudový odběr ve chvíli, kdy je systém relativně nový, aby byla k dispozici výchozí srovnávací hodnota.

Kontroly teploty

S opotřebením součástí systému se zvětšují vnitřní vůle. To vede ke zvýšení množství kapaliny, která proniká vnitřními netěsnostmi. Vždy, když dochází k průniku kapaliny netěsnostmi, vzniká teplo. Toto teplo nevykonává v systému žádnou užitečnou práci, a proto dochází ke ztrátám energie. Pomocí infračervené kamery nebo nějakého jiného druhu zařízení k detekci tepla je možné tyto vnitřní netěsnosti nalézt. Mějte na paměti, že teplo vzniká všude, kde dochází k poklesu tlaku, takže k místnímu výskytu tepla dochází u každého zařízení, které reguluje průtok, například u regulačních průtokových nebo proporcionálních ventilů. Provádění pravidelných kontrol teploty oleje na vstupu a výstupu výměníků tepla zajistí přehled o celkové účinnosti výměníků.

Akustické kontroly

Je třeba provádět pravidelné akustické kontroly, zejména u hydraulických čerpadel. Jestliže čerpadlo nedostává ze sacího hrdla požadované celkové množství oleje, dochází ke kavitaci. Vzniká přitom nepřerušovaný, vysoký hvízdavý zvuk. Pokud nedojde k nápravě, bude mít čerpadlo snížený výkon, dokud se zcela nezničí. Nejčastější příčinou kavitace je zanesený sací filtr. Může být také způsobena nadměrnou viskozitou oleje (nízkou teplotou) nebo nadměrnými otáčkami motoru (ot./min). Jestliže se do sacího hrdla čerpadla dostane venkovní vzduch, dochází k zavzdušnění. To vyvolává nepravidelnější zvuk. Mezi příčiny zavzdušnění patří průnik vzduchu do sacího vedení, nízká hladina kapaliny nebo špatné těsnění hřídele u čerpadla se stálým výtlakem.

Kontroly tlaku

Pravidelně by se měly provádět kontroly tlaku. Získáte tak přehled o stavu několika součástí systému, jako jsou zásobníky a různé ventily pro regulaci tlaku. Pokud při pohybu akčních členů klesá tlak o více než 14 bar, může to znamenat problém. Je vhodné zapsat si tyto tlaky ve chvíli, kdy systém funguje normálně, aby byly k dispozici výchozí srovnávací hodnoty. 

zdroj:  machinerylubrication.com

hodnocení

Diskuze