TOPlist
header-print
Sekce

Technické výpočty

Uložit

PEVNOSTNÍ VÝPOČET ŠROUBŮ

šroubový spoj namáhaný tahem

Spoj bez předpětí utahovaný v nezatíženém stavu, míjivé zatížení

mez kluzu mat. šroubu - běžné šrouby: Re = 300 MPa

Vstupní parametry

Výstupní hodnoty

k koeficient bezpečnosti