TOPlist
header-print
Sekce

Technické výpočty

Uložit

VÝPOČET PRŮHYBU NOSNÍKU

VÝPOČET PRŮHYBU - STATICKY NEURČITÉ NOSNÍKY

VÝPOČET PRŮHYBU STATICKY NEURČITÉHO NOSNÍKU

Výpočet průhybu staticky neurčitého nosníku 2x vetknutého zatíženého osamělou silou

Vstupní parametry

Výstupní hodnoty

W max (max. průhyb a>b)
mm
W max1 (max. průhyb b>a)
mm
x (bod max. průhybu)
mm