TOPlist
header-print
Sekce

Technické výpočty

Uložit

VÝPOČET PRŮHYBU NOSNÍKU

VÝPOČET PRŮHYBU - STATICKY URČITÉ NOSNÍKY

ocel E = 210 GPa, dural E = 71 GPa, dřevo E = 12 GPa

VÝPOČET PRŮHYBU STATICKY URČITÉHO NOSNÍKU

Výpočet průhybu staticky určitého nosníku vetknutého zatíženého lineárně klesajícím spojitým zatížením

Vstupní parametry

kN/m
Náhled k výpočtu

Výstupní hodnoty

W max (max. průhyb)
mm
x (bod max. průhybu)
mm