TOPlist
header-print
Sekce

Technické výpočty

Uložit

VÝPOČET PRŮHYBU NOSNÍKU

VÝPOČET PRŮHYBU - STATICKY URČITÉ NOSNÍKY

ocel E = 210 GPa, dural E = 71 GPa, dřevo E = 12 GPa

Výpočet průhybu staticky určitého nosníku

Výpočet průhybu staticky určitého nosníku na dvou podpěrách zatíženého osamělou silou

Vstupní parametry

Výstupní hodnoty

Wmax (max. průhyb a>b)
mm
Wmax1 (max. průhyb a<b)
mm
x bod max. průhybu
mm