TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Zdarma dostupný software pro posouzení bezpečnosti strojních zařízení

23.08. 2013by Jakub Kratina

Safety Automation Builder je nástroj společnosti Rockwell Automation, který byl vyvinut za účelem usnadnit výrobcům realizaci bezpečnostních systémů při projektování nového konstrukčního návrhu.

Jelikož se výrobní firmy všech velikostí – od velkých přímých dodavatelů až po menší společnosti, které mají svoji pozici v dodavatelském řetězci – již dávno pohybují na globálním trhu, z regulované oblasti bezpečnostních nařízení, kterým se musejí výrobci přizpůsobovat, se dnes stal spletitý labyrint, ve kterém není snadné se orientovat. Na scénu tak vstupují stále noví prodejci zautomatizovaných aplikací, jejichž účelem je pomoci výrobcům v projekční fázi tak, aby jejich výrobky vyhovovaly z hlediska bezpečnosti všem patřičným nařízením.

Jeden z nedávných příkladů zautomatizované aplikace usnadňující splnění bezpečnostních požadavků při projektování nového produktu pochází od společnosti Rockwell Automation. Jedná se o dva nástroje, které mají ušetřit čas při projektování bezpečnostních systémů strojních zařízení nejen licencovaným výrobcům originálního vybavení, ale i dalším výrobcům. Konfigurační software Safety Automation Builder (SAB) předpřipravená projektová dokumentace v programu Safety Functions  pomáhají uživatelům vytvořit při projektování nového konstrukčního návrhu bezpečnostní systém a zároveň umožňují využít nejlepší osvědčené postupy.

Nástroj SAB je možné stáhnout zdarma na webových stránkách společnosti Rockwell Automation. Software pak bude výrobcům při projektování nového konstrukčního návrhu nápomocný tím, že bude nabízet dostupné možnosti týkající se nákresu, analýzy úrovně vlastností (PL) podle normy ISO 13849-1 za využití softwarového nástroje SISTEMA (Safety Integrity Software Tool for Evaluation of Machine Applications) německého institutu IFA a výběru produktů za použití automatizovaného bezpečnostního zařízení Allen-Bradley.

Jak popisuje svůj nástroj SAB sama společnost Rockwell Automation, uživatelé nahrají obrázek strojního zařízení, prostřednictvím dropdown menu zodpoví několik otázek a za pomoci oken s nápovědou pak vyberou příslušné normy a nařízení (způsob zabezpečení), které má cílový výrobek splňovat. Software následně zpracuje pro daný produkt všechny požadované volby, vytvoří soupis materiálu a zpracuje veškeré údaje nezbytné pro vyplnění formulářů v aplikaci SISTEMA. SISTEMA provede v souladu s normou ISO 13849-1 automatický výpočet dosažené úrovně vlastností (PL) bezpečnostního systému. Uživatelé v rámci tohoto procesu obdrží také projektovou složku.

Kromě nástroje SAB vydala společnost Rockwell Automation také aplikaci Safety Functions (tedy Bezpečnostní funkce), což je předpřipravená projektová dokumentace obsahující detailní informace pro každý způsob zabezpečení včetně specifické funkčnosti, PL a požadovaných komponent na vstupu i výstupu a logických prvcích. Tyto dokumenty navíc obsahují seznam součástek, elektrické nákresy, projektovou složku SISTEMA a ověřovací a validační plány (shody výrobku a procesu).

Program Safety Functions funguje v součinnosti s nástrojem SAB a umožňuje tak svým uživatelům, aby si po dokončení procesu v rámci SAB zvolili příslušnou bezpečnostní funkci programu Safety Function, kterou potřebují pro konkrétní stroj a zkombinovali ji se soupisem materiálu za účelem vytvoření celkového bezpečnostního systému.

zdroj: www.automationworld.com
hodnocení

Diskuze