TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Zabijáci ložisek: Prevence nejčastějších příčin poškození ložisek - 3.díl

01.04. 2014by Admin E-konstruktér

Poškozená ložiska vedou k prostojům a ztrátě produktivity. Zjistěte, jak předcházet poškození, než bude příliš pozdě.

Nesprávná manipulace a instalace

Při manipulaci s ložisky a jejich instalaci je třeba používat správné postupy a nástroje, protože i nejmenší důlek nebo vryp může podlomit jejich provozní charakteristiku a spolehlivost.

Mnoho případů předčasného poškození ložisek je možné připsat na vrub nesprávnému skladování. Proto by měla být ložiska skladována v antikorozním obalu, dokud nejsou připravena k instalaci. Pokud je z nějakého důvodu nutné vyjmout ložisko z originálního obalu, naneste na něj konzervační prostředky a zajistěte opětovné zabalení dílů.

Během instalace by měli technici používat čisté nástroje v čistém prostředí a neotírat z ložiska žádný konzervační prostředek.

Zabraňte poškození součástí ložisek, zvlášť klecí. Obvykle se vyrábějí z měkké oceli, bronzu nebo mosazi a nesprávnou manipulací nebo instalací se mohou snadno poškodit.

Důležitá je také evidence. Veškerou údržbu zadokumentujte, zaznamenejte datum, model a výrobní číslo zařízení, sestavu a výrobní číslo ložiska (pokud je uvedeno) a výrobce. Připojte poznámky ohledně renovace skříně nebo hřídele a dalších vyměněných součástí. Tyto záznamy mohou hrát zásadní roli při zjišťování trendů ve fungování ložisek, stanovování servisních intervalů a plánování budoucí údržby. Záznamy jsou také základem pro řešení problémů se zařízením a analýzu poškození ložisek.

Při demontáži vnějších kroužků ze skříní nebo nábojů kol může neopatrná manipulace zanechat na dosedacích plochách vnějších kroužků ostřiny nebo vyvýšené nerovnosti. Pokud nástroj způsobí v dosedací ploše skříně rýhu, zanechá kolem rýhy vyvýšené okraje. Pokud nebudou tyto vyvýšeniny před opětovnou montáží vnějšího kroužku ohlazeny nebo zbroušeny, přenesou se přes vnější kroužek a způsobí odpovídající vyvýšená místa na vnitřním průměru vnějšího kroužku. Tím se zvyšuje pnutí valivého kontaktu a může dojít ke zkrácení únavové životnosti, k vyvolání drolení nebo v extrémních podmínkách k prasknutí součástí. Bezprostřední efekt rýh a hlubokých škrábanců může zahrnovat nerovnost a vibrace a hluk v ložisku.

Mezi poškození nesprávnou manipulací, instalací nebo demontáží patří promáčknutí vnějšího kroužku, prasknutí příruby vnitřního kroužku, poškození příruby u vnějšího kroužku, poškrábání ve vzdálenostech odpovídajících vzdálenostem válečků a promáčkliny nebo důlky v drážkách. Každé z nich může být vážné. Poškozené součásti je po určení základní příčiny potřeba vyměnit nebo opravit.

Během instalace je důležité správné ustavení, protože staticky vyosené ložisko bude mít kratší životnost. O kolik kratší, to záleží na míře vyosení. Pokud je vyosené příliš, nerozkládá se zatížení na valivé elementy a kroužky. Místo toho se koncentruje pouze na některé válečky nebo kuličky a kroužky, a to potenciálně vede k únavě. Dosedající povrchy, plochy a osazení a odpovídající vložky a vybrání, jsou dimenzovány pro udržení a přenos sil a musí být v mezích určených výrobcem.

Usazení ložiska zahrnuje určení volné a montážní radiální vnitřní vůle, axiální vůle a u některých zařízení i axiálního předpětí. Nesprávná vůle může způsobit zvýšení krouticího momentu, pnutí, poškození klece a přehřátí.

Poškození ložisek ve velkém měřítku je v současnosti méně časté díky vylepšením v konstrukci, vzdělávání a školení výrobců i uživatelů. Potřeba chápání klíčových příčin poškození ložisek – a jejich předcházení – přesto není o nic méně naléhavá. Dbejte na odpovídající mazání ložisek, jejich ochranu proti znečištění, předcházení přetížení a správnou manipulaci a instalaci. Budete tak tyto zásadní součásti chránit před poškozením, zvýšíte výrobní kapacitu, prodloužíte provozní životnost a ušetříte čas a peníze.

zdroj: machinedesign.com
hodnocení

Diskuze