TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Zabijáci ložisek: Prevence nejčastějších příčin poškození ložisek - 2.díl

24.03. 2014by Admin E-konstruktér

Poškozená ložiska vedou k prostojům a ztrátě produktivity. Zjistěte, jak předcházet poškození, než bude příliš pozdě.

Přetížení

Přetížená ložiska jsou taková, která pracují mimo jmenovité návrhové meze zatížení, rychlosti nebo teploty. Čím větší je přetížení, tím více zkracuje životnost ložiska. Může také způsobovat praskání součástí ložisek.

I když přetížení může být výsledkem nesprávného provozu, může také pramenit z nesouladu mezi ložiskem a aplikací. Mezi varovné známky opotřebení patří hluk a vibrace, rostoucí teploty, kovové třísky v mazivu a filtrech a snížení výkonu. Dalším příznakem přetížení je únavové drolení – důlkování nebo odlupování materiálů ložisek. Drolení postihuje především kroužky a valivé elementy ložiska. Mezi další příznaky patří:

  • Prasknutí válečku.

  • Odlupování.

  • Prasknutí podpovrchové vrstvy vnějšího kroužku.

  • Rýhy nebo plastická deformace na hranách válečků a kontaktních plochách drážek kroužků bez přírub. Tyto rýhy jsou černě zbarvené a je možné je nahmatat nehtem nebo nástrojem s ostrým hrotem.

  • Deformace kovu do vybrání nebo drážek kroužků s přírubami.

Přetížená ložiska je nutné opravit nebo vyměnit, jinak hrozí riziko dalšího poškození a závažnějších následků.

1. díl

zdroj: machinedesign.com

KDE POUŽÍT ELEKTROPOHON S OZUBENÝM ŘEMENEM?

SMART MACHINES - CHYTRÉ STROJE?


hodnocení

Diskuze