TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Výhody syntetických olejů

12.11. 2013by Admin E-konstruktér

Minerální (ropné) oleje jsou vhodnými mazadly pro průmyslové využití ve zhruba devadesáti procentech případů. Jsou ekonomicky výhodné a pokud jsou používány správně, poskytují strojům dostatečnou životnost.

Mají ovšem svá omezení, která spočívají především v konkrétním použitém výchozím materiálu, rafinační technologii, typu a míře přidávaných aditiv a také v provozních podmínkách, za jakých jsou používány. Hlavními potížemi při používání minerálních olejů jsou:

1. Přítomnost vosků, které mohou mít při nízkých teplotách za následek špatné tokové vlastnosti.

2. Při stabilně vysokých teplotách mají špatnou odolnost vůči oxidaci, v důsledku čehož může vést ke tvorbě usazenin a akumulaci kyselin.

3. Významná změna viskozity při změnách teploty, což může vést k tomu, že okysličený olej při vysokých teplotách až příliš zřídne.

4. Maximální teplota, která prakticky nesmí přesáhnout 125 °C, jinak dochází k velice rychlé oxidaci okysličeného oleje. Je žádoucí, aby se teplota mazadel na bázi minerálních olejů pohybovala v rozpětí 40 - 65 °C.

Syntetické oleje jsou čistě chemické surové oleje a výrobní proces takových olejů je finančně náročný, proto jsou drahé. Jejich využití pak musí přinášet kupujícím přinášet další finanční výhody, aby se ospravedlnily vyšší náklady na jejich pořízení.

S ohledem na jejich chemickou čistotu je můžeme přirovnat ke krabici s míčky. Minerální olej by pak odpovídal krabici plné různých míčků, různých tvarů a velikostí, představte si např. fotbalové míče smíchané společně s míčky na baseball, tenis, stolní tenis, americký fotbal, golf, atd. Minerální oleje obsahují statisíce, spíše miliony kombinací různých chemických struktur (molekul). Syntetický olej by pak odpovídal krabici naplněné jediným druhem míčů (např. tenisáky). Každá struktura v nádobě se syntetickým olejem je téměř totožná struktuře sousední.

Hlavní výhodou syntetických olejů je skutečnost, že mají lepší vlastnosti než minerální oleje jak při vysokých provozních teplotách (nad 85 °C), tak při nízkých provozních teplotách (pod 18 °C). Jsou zde ovšem další výhody, které mohou syntetické oleje skýtat.

V závislosti na druhu oleje patří mezi další výhody syntetických mazadel také:

  • Zvýšená energetická účinnost (méně než 1 %), která je dána lepšími vlastnostmi při nižších teplotách

  • Silnější vrstva olejového filmu s obsahem syntetických látek

  • Někteří výrobci zařízení poskytují při používání syntetických olejů delší záruční lhůty

  • Spalovací motor má nižší emise uhlovodíků

  • Delší interval mezi jejich vypouštěním v případě některých (čistých) využití

  • Biologická rozložitelnost některých syntetický látek (esterů)

  • Přirozený čistící účinek

  • Vysoké viskozitní číslo

  • Ohnivzdornost (fosfátové estery)

zdroj: machinerylubrication.com
hodnocení

Diskuze