TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Výhody pneumatiky

12.03. 2014by Admin E-konstruktér

Většinu lidí ani nenapadne, že vzduch je také tekutina a spadá do oblasti řízení polohy a pohybu proudových zařízení. Hydraulika a pneumatika si jsou v principu podobné – liší se pouze v provedení. Hydraulické pohony mají vysokou hustotu výkonu – to znamená, že vyvinou velkou sílu při malých rozměrech. Hydraulická kapalina se však obtížně přemísťuje a obvykle při tom vytváří spoustu tření. Je také téměř nestlačitelná, takže si svou hustotu energie uchovává celkem konzistentně.

Pneumatika využívá nízké tření a stlačitelnost vzduchu. Vzduch je možné rychle přemísťovat ve velkém objemu, a i když je potřeba počítat se stlačitelností, může poskytovat výhodu díky bezkonkurenční době odezvy a cyklu. Většina pneumatických aplikací má malou setrvačnost, takže má obvykle rychlou akceleraci a deceleraci.

Téměř každou hydraulickou aplikaci je možné nahradit pneumatikou, pouze s menší vyvíjenou silou. Výhody pneumatiky je možné využít u mnoha mobilních aplikací, díky dostupnosti stlačeného vzduchu u těžkých nákladních vozidel. Pneumatické motory se používají například u vibrátorů i pohonů kapalinových čerpadel posypových vozů. Válce mohou sloužit k nastavování trysek s barvou u strojů na nástřik vodorovného dopravního značení nebo také k ovládání korby u sklápěcích vozidel.

Rozvody používané k ovládání pneumatiky se liší od hydrauliky v tom, že není potřeba žádné vratné vedení – vzduch se místo toho prostě vypustí do atmosféry. I tak vyžaduje vzduch regulaci rychlosti pomocí jehlových ventilů, regulátorů průtoku nebo rychlovypouštěcích ventilů. Tlak se reguluje regulátory a podružné okruhy často fungují na nižším tlaku než hlavní přívod vzduchu.

Stejně jako u hydraulické kapaliny je důležité mít na paměti úpravu vzduchu. Pro každý spolehlivý pneumatický stroj je standardním vybavením osvědčená jednotka FRL (filtr, regulátor a maznice). Filtry jsou nezbytné k odstranění znečišťujících částic, které opotřebovávají ventily a pohony, a většina filtrů se dodává s odlučovači vody, aby vzduch zůstával suchý, což je zásadní při prevenci vnitřní koroze.

Regulátor, jak bylo řečeno, reguluje tlak za jednotkou FRL, a tím jednak chrání pohony, jednak omezuje sílu a rychlost pohybu. Rychlost pneumatických pohonů je ovlivňována tlakem více než u hydraulických aplikací, protože malé změny tlaku mají za následek vyšší potenciál proudění tekutiny.

Maznice musí tuto trojici doplňovat, aby do pneumatického okruhu dodávaly olej omezující tření a korozi a prodlužující životnost těsnění. I když jsou některé pohony konstruovány jako bezolejové, u většiny mobilních pneumatických aplikací je mazání prospěšné, především kvůli náročným podmínkám. Filtry, regulátory a maznice jsou často modulární, dostupné samostatně, a to umožňuje kombinovat pouze požadované funkce, například pokud existuje hlavní maznice a je potřeba pouze filtr a regulátor.

zdroj: pneumatictips.com

LOKOMOTIVA S PNEUMATICKÝM POHONEM?

VIDEO: TESTOVÁNÍ PROTOTYPU "PNEUMATIKY"

hodnocení

Diskuze