TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Výhody elektromechanických montážních systémů

08.06. 2017by Admin E-konstruktér

Kontrola celkových nákladů na vlastnictví (TCO) zařízení pro montážní procesy.

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založena výlučně na základě pořizovacích nákladů jako taková už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. To, co je zde potřeba udělat, je provést analýzu TCO: k získání úplného přehledu nákladů zahrnují celkové náklady na vlastnictví všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení zahrnují celkové náklady na vlastnictví položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie. Například roční potenciální úspory energie v německém průmyslu se odhadují na 10 miliard EUR.

Začleněním TCO do rozhodnutí o koupi lze identifikovat nejvýhodnější a nejrentabilnější řešení – a tato zásada platí i pro průmyslovou výrobu s procesy montáže a lisování. Z hlediska energetické bilance – stejně jako výdaje na údržbu a náklady na zmetky – mohou být elektromechanické montážní systémy v dlouhodobém horizontu mnohonásobně nákladově efektivnější než klasické hydraulické a pneumatické technologie.

Snižování nákladů na energii

V květnu 2012 zveřejnila Univerzita v Kasselu studii porovnávající energetickou účinnost hydraulických, pneumatických a elektromechanických procesů. Výsledky vyzdvihují a zdůrazňují potenciál úspor elektromechanických montážních systémů. U klasických hydraulických aplikací je potřebná energie 4,4krát vyšší než u elektromechanické technologie – a pneumatické procesy mohou dokonce použít až desetkrát více energie. Použitím elektromechanického řešení jsou možné 77 % úspory v porovnání s hydraulickými systémy; v porovnání s pneumatickými aplikacemi je možné uspořit až 90 %.
 
 Podmínky testu: zvedání zátěže 1 kN ve 3 směnném provozu 6000 provozních hodin za rok
Úspora energie elektromechanického systému oproti
- pneumatickému 90% !!!
- hydraulickému 77%
 
Tyto úspory jsou možné, protože elektromechanické systémy poskytují vyšší účinnost než pneumatické nebo konvenční hydraulické procesy. V pneumatických procesech je celková účinnost (bez optimalizace) systému stlačeného vzduchu menší než 10 %, takže procesy tohoto druhu nejsou energeticky účinné. V mnoha oblastech použití nabízejí elektromechanické systémy alternativu, která má smysl z ekonomického hlediska a doporučuje se také, pokud jde o spotřebu energie.

Nákladové výhody během provozu

Výdaje na údržbu a servis elektromechanických montážních systémů jsou minimální. To se promítá do zvýšeného výrobního času, což znamená, že výrobní zařízení je produktivnější. Při použití elektromechanické technologie není nutné měnit nebo likvidovat hydraulický olej – úkoly, které jsou samozřejmě nezbytné při použití hydraulických systémů. Kromě toho neexistuje riziko potenciálních netěsností, které se objevuje během pneumatických procesů: v případě použití stlačeného vzduchu mohou takové případy způsobit vysoké dodatečné náklady. Netěsnost o velikosti jen jeden milimetr může stát výrobce 1000 EUR za rok. Uživatelé elektromechanických montážních systémů mohou ušetřit náklady na olej a stlačený vzduch. Nízké náklady na údržbu a snížené následné náklady znamenají, že se investice rychle amortizuje – za méně než dva roky, v závislosti na konkrétním případě aplikace.

Zvýšená efektivita výroby

Díky servozesilovači lze proces velmi přesně řídit – přesné polohování, konstantní a přesné rychlosti a přesně definovatelné lisovací síly umožňují měřitelnost a reprodukovatelnost procesu. Tyto výhody také zvyšují bezpečnost a spolehlivost a mohou významně snížit podíl zmetků. Elektromechanické systémy, které umožňují vizualizovat a vyhodnocovat výrobní procesy, se používají k důslednému a procesně integrovanému zajištění kvality. Výhody: chyby jsou zjištěny v dostatečném předstihu a příslušné části produktu jsou odděleny v rané fázi. Vadné díly nepodstupují žádné další zpracování. Všemi těmito způsoby zvyšují elektromechanické systémy celkovou efektivitu výroby.

 

Vyhněte se dodatečným investičním nákladům

Výrobci se stále častěji rozhodují pro montážní systémy, které mají schopnost provádět různé kroky montážní na jednom a tom samém zařízení. Zde také elektromechanické aplikace přinášejí značné výhody: lze je rychle nastavit a flexibilně přizpůsobit pro různé měřící rozsahy, takže na jednom stroji mohou být vyráběny různé komponenty. Výhody: je zapotřebí méně montážních strojů a ušetří se investiční náklady na další stroje.

Vhodné do budoucnosti

Aby výrobci mohli plně využít výše uvedených potenciálů úspor, nabízí společnost Kistler koordinované elektromechanické NC montážní systémy s integrovanými snímači síly a s vysoce výkonným vyhodnocováním silových posunů – pro koncové monitorování a dokumentování všech naměřených hodnot. Díky uživatelsky vstřícné vizualizaci a intuitivní obsluze mohou výrobci optimalizovat svou produkci detekováním chybných součástí v rané fázi. MaXYmos NC vyhodnocuje a dokumentuje XY profily pro montážní a lisovací procesy ve spojení s NC moduly a servozesilovačem IndraDrive, který je součástí systému. Monitorování procesu umožňuje vysoký stupeň kontroly, takže lze dosáhnout optimálních dob cyklů a maximalizovat opakovatelnost výrobního procesu. Přesné polohování zaručuje trvale přesné výsledky.

Pokud jde o energetickou účinnost a efektivnost nákladů, elektromechanické montážní systémy se staly nejnovějším standardem. Zejména v automobilovém průmyslu a v automobilovém dodavatelském sektoru se používají NC montážní systémy společnosti Kistler k minimalizaci zařazení vadných dílů. Výhody: 100 % záruka kvality a snížení celkových nákladů na sériovou výrobu. Před dvaceti lety byly v popředí technologií hydraulické, pneumohydraulické nebo pneumatické montážní moduly a hnací válce; ale v současné době – při zohlednění celkových nákladů na vlastnictví – dosahují elektromechanické montážní systémy společnosti Kistler výborných výsledků jako udržitelné investice, které jsou navrženy tak, aby se vyrovnaly s budoucími výzvami.

 

Kistler Eastern Europe s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
Czech Republic
sales.cz@kistler.com
 
hodnocení

Diskuze