TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Vířivoproudá technika firmy Prüftechnik

13.08. 2018by Admin E-konstruktér

Na českém a slovenském trhu zastupuje firma Consenta spol. s r.o. německého výrobce vířivoproudé techniky Prüftechnik NDT, která spadá do koncernu Prüftechnik Dieter Busch AG.

Zkoušení vířivými proudy se stalo jedním z nejdůležitějších zkušebních metod. Tato metoda může být plně integrovaná do výrobních linek bez vlivu na jejich rychlost nebo teplotu dílu. Používá se při výrobě hutních polotovarů jako je drát, tyč, trubka. 

 

Jedná se o bezkontaktní nedestruktivní zkoušení kovových povrchů, kde díky vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli lze detekovat povrchové vady, procházející cívkou nebo pod snímači, které mají obvykle diferenční zapojení. Diferenční zapojení reaguje na změnu povrchu, proto se v některých případech kombinuje ještě s absolutním vinutím, které reaguje na změnu signálu od „normálu" po celou dobu trvání této změny. 

K dispozici máme průchozí cívky, rotační systémy a tužkové sondy.

     
 Průchozí cívka  Rotační systém Tužková sonda 

Veškerá senzorika je kompatibilní s celou řadou našich přístrojů, aktuálně máme k dispozici přístroje EDDYCHEK 5, EDDYCHEK 605 A EDDYCHEK 610, jiné typy přístrojů jsou na poptávku pro speciální aplikace.

     
 EDDYCHEK 5  EDDYCHEK 605  EDDYCHEK 610

V případě zájmu kontaktujte nás kontaktujte na níže uvedeném kontaktu

CONSENTA spol. sr.o.

tel. +420 736640 213

email: consenta@consenta.cz

www.consenta.cz

 

hodnocení

Diskuze