TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Účinek míchání maziv ve stroji

26.11. 2014by Admin E-konstruktér

Jaký by byl účinek smíchání různých maziv ve stroji, např. hydraulického oleje s převodovým olejem nebo oleje a mazacího tuku?

Smíchání maziv stejného typu, ale s různými viskozitamibude mít samozřejmě dopad na viskozitu maziva v zařízení. Konečná viskozita bude proměnlivá v závislosti na viskozitách smíchaných kapalin a na množstvích, ve kterých jsou smíchány.

míchání olejůViskozita maziva se volí podle určité tloušťky filmu. Tento film zajišťuje separaci mezi valivými a nehybnými elementy ložiska. Mezi faktory, které ovlivňují tuto tloušťku filmu, patří rychlost otáčení, zátěž na hřídeli a viskozita kapaliny. Pokud bude konečná viskozita smíchaných kapalin příliš nízká, nebude výsledná tloušťka filmu dostačovat k zajištění odpovídající separace mezi oběma prvky ložiska, což pravděpodobně povede k jeho selhání. Pokud bude viskozita příliš vysoká, může být následkem zvýšená spotřeba energie a vznik tepla. Představte si běh vodou na pláži. Voda má viskozitu 1. Když se viskozita zvýší, bude běh touto vodou namáhavější.

Různé typy maziv mají různá složení se specifickými vlastnostmi, aby vyhověly požadavkům určitého typu stroje. Převodový olej může například obsahovat vysokotlaké EP aditivum na bázi síry a fosforu. To se hodí téměř pro všechny typy převodů s výjimkou šnekových soukolí. Šnekové kolo ve šnekovém soukolí je obvykle vyrobeno z mosazného nebo bronzového materiálu. EP aditivum se sírou a fosforem je příliš agresivní, a kvůli délce kontaktu mezi zuby šnekového kola a šneku se vytváří víc než dostatečné teplo a tlak k aktivaci EP aditiva, které pak atakuje měkčí žlutý kov šnekového kola. Výsledkem pak není tvárné kovové mýdlo, které nabízí další ochranu proti extrémním tlakům, ale koroze.

V mnoha případech obsahují hydraulické kapaliny místo EP aditiv protiotěrová (AW) aditiva. Tato AW aditiva nejsou tak chemicky agresivní, a proto neposkytují stejnou úroveň ochrany jako EP aditivum. Dalším činitelem je skutečnost, že hydraulické kapaliny mají běžně mnohem nižší viskozitu než převodové oleje.

Abyste pochopili, co se stane při smíchání oleje a mazacího tuku, musíte vzít do úvahy proces výroby mazacího tuku. Nejprve se vyrobí zahušťovadlo a pak se přidá olej tak, aby se dosáhlo požadované úrovně. Smícháním oleje a mazacího tuku se proto změní poměr základního oleje k zahušťovadlu, a to povede k řidší konzistenci. Přidejte k tomu problémy s viskozitou a vzájemnou neslučitelností olejů a máte při smíchání maziv zaděláno na katastrofu.

zdroj: machinerylubrication.com

 

6 CHYB, KTERÝCH SE KONSTRUKTÉŘI DOPOUŠTĚJÍ PŘI VÝBĚRU PNEUMATICKÝCH VÁLCŮ

VÝHODY PNEUMATIKY

HYDRAULIKA: ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD - PORUCHY VÁLCŮ

 

hodnocení

Diskuze