TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Tvůrčí řešení konstrukčních úkolů

30.04. 2013by Jakub Kratina

Když se vyskytne potřeba přistoupit k řešení tvůrčím způsobem, většina organizací se zpravidla uchýlí jen a pouze k brainstormingu. Metoda brainstormingu, vyvinutá v padesátých letech minulého století Alexem Osbornem pro reklamní kampaně, je bezesporu dobrým přístupem. Není ovšem přístupem jediným

a v mnoha případech ani přístupem nejvhodnějším.

Řečeno terminologií z letectví, výstupem brainstormingu je často nežádoucí kombinace vysoké vzletové rychlosti a nedostatečná navigace ve střední části letu. Proto je vhodné využívat přístupy, které nám pomohou zhodnotit výsledky brainstormingu tak, abychom mohli kreativní řešení dále rozvíjet. Naši kreativní energii musíme zaměřit především na zdárné vyřešení konstrukčního návrhu.

Uveďme tři techniky stimulující kreativitu, kterou můžeme pro tento účel využít: biomimikry (také známé jako bionika nebo biomimetika), devět myšlenkových obrazů a TRIZ.

Metoda biomimikry

Slovo biomimikry pochází z řeckých slov bios (život) a mimesis (napodobovat). Matka příroda je inženýrem s čtyři miliardy let bohatými zkušenostmi a za tu dobu si dokázala úspěšně poradit s řešením skutečně velkého množství problémů. Biomimikry se při hledání kreativního řešení nechávají inspirovat přírodou. Někdy nás může k řešení dovést jen samotné rozmýšlení nad existujícími příklady v přírodě. Jindy můžeme využít více strukturovaný přístup, kdy problém nejprve definujeme a pomocí brainstormingu se snažíme dojít k jeho možným řešením.

Biomimikry skýtají fascinující přístup s velice úspěšnou historií dodaných řešení. Profil japonského rychlovlaku šinkansen byl inspirován tvarem letícího ptáka. Odhlučněné náběžné hrany vrtulí větrných elektráren vycházejí z tvaru velrybích ploutví a inteligentní (SMArt) senzor pro detekci a zacílení nepřátelského cíle byl inspirován propojením vibračních, teplotních a vizuálních vstupů, jako je tomu v přírodní říši v případě chřestýše.

Metoda 9 myšlenkových obrazců

Devět myšlenkových obrazů nabízí další skvělou možnost pro cílený brainstorming. Tento přístup je principielně založen na mřížce o třikrát třech polích (tvořících tak devět obrazů), kdy adresovaný problém konstrukčního návrhu je uprostřed. Devět polí je rozděleno podél dvou os (svislé a horizontální) z hlediska úrovně systému a času. Základním konceptem je nahlížení do minulosti a budoucnosti s cílem nalézt možná řešení, přičemž je bráno v potaz jak pohled z hlediska jednotlivých komponent, tak z hlediska komplexnějších systémů. Ve výsledku tak vzniká devět různých úhlů pohledu, ze kterých lze o daném konstrukčním problému uvažovat.

Dobrým způsobem jak nahlédnout do budoucnosti je oblast sci-fi. Film Vetřelec například inspiroval vytvoření nových vojenských zbraní. Gatlingův kulomet z války v USA zase inspiroval moderní vysokokadenční zbraně pro letadla.

Metoda TRIZ

Třetím velice účinným konceptem stimulujícím kreativitu je TRIZ. Tato zkratka se do češtiny překládá jako „Tvorba a Řešení Inovačních Zadání", původně ale byla utvořena z ruského označení, které v doslovném překladu znamená „teorie inovativního řešení problémů". Vyvinul ji sovětský patentový úředník Genrich Altšuller, který zkoumal inovační vzorce v přihláškách patentů. Altšuller byl na rozkaz Stalina poslán do gulagu, z kterého se ovšem vrátil a později tak mohl vytvořit metodu TRIZ obsahující čtyřicet základních invenčních principů, se kterými souvisí 39 technických rozporů, které Altšuller uspořádal do matice.

Metoda TRIZ v praxi sestává z identifikace „inovačního zadání" a nalezení příslušného rozporu. Tento rozpor (např. nízká váha vs. vysoká pevnost) je dále využit pro stanovení možných inovačních principů v matici rozporů. Inovační principy sice jen zřídka nabídnou přímou odpověď, ale nabízejí výchozí body pro brainstorming. Říká se, že opakovací puška byla zhotovena na principu prosté dveřní západky (což je skvělá představa, jejíž koncept se také objevuje na přebalu knihy Josepha Berka ).

zdroj: www.designnews.com

hodnocení

Diskuze