TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Tahají inženýrky stále za kratší konec?

15.07. 2013by Admin E-konstruktér

Před nějakými dvaceti lety byla situace školách se zaměřením na strojírenství neutěšená. Tedy alespoň pro chlapce. Ti tehdy nemluvili o ničem jiném než o „poměru“. :)

Tím měli na mysli poměr studujících chlapců vůči dívkám, který byl vždy zhruba 4:1. To není příznivý koeficient pro mladé studenty, kteří se vyžívají na mimoškolních dýcháncích.

Dnes už se situace v tomto ohledu trochu zlepšila a přestože v inženýrských oborech stále studuje více chlapců než dívek, nejedná se už o takovou nevyváženost jako v minulosti. Běžně se otevírají nové programy s cílem přilákat mladé ženy do některého z oboru STEM (anglická zkratka pro vědu, technologii, inženýrství a matematiku - science, technology, engineering and mathmetics) a významné americké instituce, jako je např. Společenství inženýrek (Society of Women Engineers), šíří mezi ženami osvětu o zajímavých kariérních příležitostech v oblasti inženýrských.

Před nedávnem vzbudil pozdvižení nekrolog uznávané raketové vědkyně Yvonne Brillové zveřejněný v deníku New York Times, který namísto toho, aby uvedl výčet jejích úspěchů v oblasti pohonných systémů začal tím, že neuměla uvařit svíčkovou, ale jinak to byla skvělá máma.

Zatímco se můžeme dohadovat, zda je takový nekrolog adekvátní či nikoli, diskuze, která se následně strhla, vyústila v debatu o tom, jakého zacházení se dostává inženýrkám a že na školách a univerzitách vůči nim dodnes převládá spíše nepřátelská atmosféra.


ANKETA: MÁTE VE SVÉM KOLEKTIVU DÍVKY? :)


V rámci mini-výzkumu na toto téma bylo osloveno několik studentek z technických oborů. Jejich odpovědi se sice lišily, každopádně však byly zajímavé. Jedna studentka ze čtvrtého ročníku uvedla, že vždy brala jako danou věc, že musí studovat pilněji, aby si zasloužila uznání svých vrstevníků. S tím ale neměla nikdy problém. Až donedávna, kdy v rámci hodiny konstruktérství začala pracovat s jinou studentkou, se kterou se seznámila prostřednictvím Společenství inženýrek a obě dostávaly dobré známky. Spolužáci začali mít narážky, že dobré známky dostávají proto, že jsou ženy a učitelé je mají v oblibě. Nikdo nechtěl věřit tomu, že by mohly být skutečně dobré a známky považovali za nezasloužené.

Jiná žena, Emily, která se momentálně připravuje na státnice z elektrotechniky, na jednu stranu oceňuje, že se ženám dostává obecně dobrého zacházení, na druhou stranu ovšem připouští, že s ženami není jednáno jako s muži rovnými. Také zažila, že se její dobré studijní výsledky staly terčem kritiky od jejích mužských kolegů, kteří je přičítali spíše oblibě u vyučujícího. Když poprvé vstoupila do počítačové učebny, spolužák ji upozornil „Asi jsi si spletla třídu, tady se teď bude vyučovat programování." Obecně panující přesvědčení, že žena přece nemůže být schopna vytvořit počítačový program, ji přinutilo pracovat ještě pilněji, aby všem dokázala, že se mýlí.

Najdou se ale také pozitiva. Michelle, čerstvá absolventka strojírenství na univerzitě Georgia Tech, uvedla, že až na pár výjimek, kdy pocítila diskriminaci, využívala nedostatek žen v tomto oboru spíše ke svému prospěchu. Zjistila, že si ji učitelé v chlapecké třídě snadněji zapamatují. Hned zpočátku ji poznávali i ostatní studenti v knihovně, takže nikdy neměla nouzi o parťáka ke studiu.

Josephine Casely-Hayford, aplikační inženýrka pracující pro Freudenberg-NOK Sealing Technologies, zmínila, že v jejím oboru, tedy ve strojírenství, si muži často neodpustí nevhodné poznámky ke vzhledu žen, ať to již dělají úmyslně či mimoděk. Zato mají tendenci přehlížet odbornou práci, kterou ženy vykonají.

„Někteří muži mají pocit, že inženýrství není obor pro ženy a jiní zase, že by ženy neměly být ve vedoucích pozicích. Na druhou stranu jsou někteří muži naopak přítomnosti žen v inženýrských oborech nakloněni a oceňují jejich organizační schopnosti, rozhodnost a schopnost být dobrými lídry," dodala.

Odpověď na nedostatek žen v inženýrských oborech přesto nespočívá v tom, že je jednoduše dokážeme přesvědčit, že na to mají. Dost možná bychom měli také vychovávat mladé muže, aby si uvědomili, že ženy mohou zvládnout to samé, co oni. A v neposlední řadě bychom možná měli připomenout lidem na fakultách, že jejich posláním je zajistit všem studentům rovné podmínky a přistupovat ke všem spravedlivě.

Zdroj: www.pneumatictips.com/

 

hodnocení

Diskuze