TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

SUPER-Technopolymer, plast blízké budoucnosti?

21.04. 2015by Admin E-konstruktér

K rozšíření polymerů (plastů), jako materiálů užívaných v různých průmyslových odvětvích a pro technické výrobky obecně, došlo teprve v poměrně nedávné době.

Mezi prvními takovými polymery byly například ty na bázi polyamidu používané USA od konce druhé světové války, nebo polymery na bázi polypropylenu, vyvinuté italským chemikem Giulio Nattou na milánské univerzitě Politecnico di Milano v roce 1954.

    Obrovský nárůst tzv. inženýrských plastů můžeme sledovat ale až v současnosti. A to nejen na průmyslových strojích, ale i v každodenním životě, všude kolem nás. Tyto speciální plasty pak běžně nahrazují i materiály doposud považované za luxusní, jako je například dřevo, sklo ale i různé kovové slitiny.

    I ta nejvyspělejší průmyslová odvětví jako je elektronický, automobilový a letecký, již dávno pochopila, jaké množství výhod plyne z používání inženýrských plastů. Proto také podporují výstavbu různých výzkumných center pro vývoj nových, vysoce-odolných polymerů. Pro představu, až 50% materiálů použitých v dnešních automobilech představují plasty. A to dokonce i v aplikacích, které byly dříve nemyslitelné. Například sací potrubí, součásti motoru, světel či dveří.

Vývoj plastových materiálů šel dokonce tak daleko, že dnes není žádnou velkou překážkou ani výbušné prostředí, kde mohou být použité jen strojní prvky podléhající evropské směrnici ATEX . Tedy například plasty odolné vysokým tlakům, teplotám a agresivním látkám. Vyrábí se také antistatické plasty často označené jako ESD, které dokáží uzemnit elektrostatický náboj. A dokonce i plasty s antimikrobiálními příměsemi iontů stříbra na keramické anorganické bázi pro lékařské a nemocniční vybavení.

Elesa Ganter prvky

Mezi nejnovější a nejvyspělejší článek ve vývoji polymerových materiálů patří tzv. SUPER-Technopolymer, který vyvinula a patentovala společnost Elesa. Materiál je výsledkem více než sedmdesáti leté zkušenosti Elesy ve vývoji polymerových materiálů, ale i aktivní spolupráce s italským centrem výzkumu pro automobilový průmysl Politecnico di Torino (v Turíně).

SUPER-Technopolymer jako náhrada kovových výrobků.

    Díky vysokému obsahu skelných vláken, kterými je polyamid vyztužený a přítomnosti syntetických vláken z aramidu jsou SUPER-technopolymery charakterizovány mechanickými a tepelnými vlastnostmi na míle vzdálené tradičním polymerům.

Porovnání klasických polymerů a SUPER-Technopolymerů můžete vidět na následujícím grafu (GRAF 1)

Elesa Ganter graf

    Mechanická a tepelná odolnost těchto polymerů je na takové úrovni, že umožňuje ve velkém nahradit odpovídající výrobky z kovových materiálů, těmi plastovými ze SUPER-Technopolymeru. Navíc jsou tu výhody plynoucí z vlastností typických pro plastové materiály. Mezi takové vlastnosti patří odolnost proti korozi, nízká hmotnost, nízký koeficient tření, který tak předchází nutnosti promazávání styčných ploch a tím činí výrobky bezúdržbové. Výhodou ve strojírenském průmyslu může být, i že je materiál nemagnetický a také samozřejmě elektrickým izolantem.

    Nejlepší konfrontací materiálů je však přímé srovnání výrobků z těchto materiálů. K tomuto účelu můžeme porovnat například dveřní panty (závěsy). Ty se od nepaměti vyrábí z různých kovových materiálů od hliníku, zinkové slitiny až po různé třídy nerezové oceli.

Elesa Ganter panty

    Srovnáte-li panty běžné velikosti 60x60 mm, například panty německé produkce Ganter GN 237 a SUPER-Technopolymerové panty CFM stejných rozměrů z Elesy, můžete v následující tabulce vidět, že pokud jde o axiální zatížení, dosahují SUPER-Technopolymerové panty dokonce lepších výsledků, než ty ze zinkové slitiny (237 ZD).

 Elesa Ganter graf

    Přestože panty z jiných materiálů dovolují při těchto rozměrech větší maximální zatížení, není zanedbatelný údaj, že jeden SUPER-Technopolymerový pant unese cca 30 kg zatížení. Když k tomu započítáte nesrovnatelně nižší cenu výrobku ale i takové výhody jako vyšší odolnost proti vibracím (kovové panty jsou tužší a proto také křehčí), jde o plnohodnotnou alternativu.

Srovnáme-li stejné panty menších rozměrů, převáží se misky vah zcela ve prospěch pantů ze SUPER-Technopolymeru:

Elesa Ganter graf1

    Plastové materiály ušly cestu dlouhého vývoje. SUPER-Technopolymer pak stojí na pomyslném vrcholu ledovce. Zbavte se proto předsudků a rozhlédněte se kolem sebe. Kde všude se dnes plasty používají a s jakým úspěchem. Za všechna slova pak pár praktických testů z laboratoře ELESA.

Test bezpečnostních pantů CFSW:


www.elesa-ganter.cz
hodnocení

Diskuze