TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Soutěž pro studenty českých technických univerzit - pojeďte s SKF CZ do nově otevřeného Sven Wingquist Test Center ve Schweinfurtu!

02.10. 2017by Admin E-konstruktér

SKF CZ chystá v listopadu 2017 exkurzi do německého města Schweinfurt, kde společnost SKF letos nově otevřela Sven Wingquist Test Center pro velkorozměrová ložiska, a vy se jí můžete zúčastnit!

Jste studenty české technické univerzity? Správně vyřešte soutěžní úlohy a odpovědi pošlete na e-mail dominika.hanova@skf.com. Během října vybereme výherce soutěže, které kontaktujeme s detaily k exkurzi.


Soutěžní úlohy řešte pomocí technického nástroje SKF Bearing Calculator

http://www.skf.com/cz/knowledge-centre/engineering-tools/skfbearingcalculator.html

Soutěžní úlohy:

1) Zjistěte označení soudečkového ložiska skuželovou dírou srozměrem: d = 1 250 mm, D = 1 750 mm, B = 375 mm

2) Jaká by měla být zbytková radiální vůle tohoto ložiska po montáži, když před montáží byla změřena vůle 1000 µm?

3) Zjistěte množství plastického maziva potřebného kprvotnímu naplnění ložiska. Mazivem je třeba vyplnit celý vnitřní prostor ložiska. Měrná hmotnost plastického maziva LEGP 2 je 0,94 g/cm3.

Výše uvedené ložisko je provozováno za níže uvedených provozních podmínek:

FR= 4 500 kN

FA= 100 kN

n = 55 ot/min

TOP= 60 °C

Normální čistota prostředí, mazivo LGEP 2

4) Spočítejte základní trvanlivost (basic rating life) a modifikovanou trvanlivost podle SKF (SKF rating life) ložiska

5) Určete domazávací interval a množství maziva potřebné pro domazávání ze strany a skrze mazací drážku.

6) Za provozu ložiska byla při měření vibrací zjištěna poruchová špička na frekvenci 15,9 Hz. Který díl ložiska je poškozen?

Soutěž končí 15. 10. 2017. Účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním osobních údajů k marketingovým a jiným účelům.

SKF na facebooku  

Společnost SKF investovala v Německu 40 mil. eur do průlomového projektu sezáměrem dosáhnout zásadního pokroku ve vývoji velkorozměrových ložisek. Testovací centrum Sven Wingquist je vybaveno dvěma testovacími zařízeními. Jedno zařízení je určeno pro testování uspořádání hlavních hřídelí větrných turbín. Druhé zařízení bude využíváno pro testování ložisek používaných v jiných průmyslových sektorech, včetně těžebního, stavebního, výroby oceli a námořní dopravy.

V průběhu několika týdnů tedy umožní neobyčejně realisticky simulovat ­napětí, jemuž působení je vystaveno ložisko ve větrné elektrárně v průběhu asi 20 let. Díky tomu se během testování ušetří mnoho času a energie, zvláště díky systému regenerace tepla, který zajišťuje opětovné využití odpadního tepla ze zkušebních zařízení.

Poznatky získané na větším i menším zkušebním zařízení přispějí k vývoji nových aenergeticky účinnějších výrobních technologií, které podstatně sníží spotřebu materiálů.

Z těchto důvodů podpořilo stavbu „Goliáše" – většího z obou nových zkušebních zařízení SKF – bavorské ministerstvo pro hospodářství, média, energie a technologie částkou 1,9 mil. eur. Menší „David" (pro testování velkých ložisek pro uložení v různých odvětvích těžkého průmyslu) byl zařazen do Programu inovací na ochranu životního prostředí německého spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody, bezpečnost ve stavebnictví a jadernou bezpečnost. Vláda podpořila menší zařízení částkou 1,6 mil. eur.

Kontakty pro další informace:
Dominika Hánová, Marketing Communication

Tel: +420 234 642 151 E-mail: dominika.hanova@skf.com

Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů aslužeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství aškolení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17000 distribučních míst po celém světě. Celkové prodeje za rok 2016 dosáhly 72 787 milionů švédských korun a počet zaměstnanců byl 44 868. www.skf.com

® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

hodnocení

Diskuze