TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Seriál: Snímače síly a jejich využití

04.10. 2013by Admin E-konstruktér

Přehled různých snímačů síly, princip měření, aplikace snímačů.

Snímače síly váží hmotnost nákladu na výrobním nebo přepravním zařízení. Zároveň také sledují zatížení strojů podléhajících přísným bezpečnostním normám jako jsou výtahy , stavební jeřáby, průmyslové nádrže, obilná sila a lokomotivy, zkrátka všude tam, kde je zapotřebí zajistit, aby nedocházelo k přetížení strojů.

Základem snímačů síly jsou siloměry, což jsou snímače, které převádějí sílu na měřitelné elektrické výstupy. Existují snímače hydraulické, pneumatické, piezoelektrické nebo kapacitní, nejběžnější jsou ovšem siloměry tenzometrické. Ty sestávají z tenkých drátů (o průměru 0,02 mm) z oceli, hliníku nebo slitiny z beryliové mědi, které jsou k tenkému kusu papíru či plastu přichyceny klikatě, což umocňuje působení materiálních změn v drátu při odezvě na vnější zatížení. Oba konce těchto drátků jsou zapojeny do obvodu.

Časté je uspořádání, kdy jsou čtyři tenzometrická čidla spojena k obrobené skříni v uspořádání Wheatstonova můstku. Když je toto uspořádání vystaveno působení síly, dojde v něm k napětí, které změní odpor drátků a způsobí tak změnu v elektrickém výstupu.

Druhy snímačů síly

Nejběžnějšími snímači na bázi tenzometrů jsou přetěžovací kolíky (load pins) , nosníkové (shear beams) snímače a napěťové řetězové články.

V příštím díle popis jednotlivých typů snímačů, princip snímání síly a příklady jejich aplikací.
zdroj: machinedesign.com
hodnocení

Diskuze