TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Seriál: Snímače síly a jejich využití - 3. díl

08.12. 2013by Admin E-konstruktér

Požadavky na instalaci snímačů síly.

Články, napěťové kolíky a nosníkové snímače jsou sice robustní, ale musejí být precizně nainstalovány. Jejich snímače fungují tak, jak mají, pouze pokud jsou řádně vyrovnány vůči působícímu zatížení a okolním strojům. Pokud tomu tak není, může v důsledku působení zatížení pod úhlem nebo při jeho výkyvech dojít k naměření nesprávných hodnot.

Pro dosažení přesného měření v případě nosníkových snímačů a přetěžovacích kolíků používejte vzpěry/držáky/konzole a svorníky, které jsou součástí dodávky. V případě potřeby používejte také vhodné upínací zařízení. Některá provedení pro upevnění snímače k přístroji požadují např. použití zápustných šroubů, a to zejména v případech, kdy hrozí, že by hlavy šroubů mohly být při provozu poškozeny či uraženy okolním zařízením.

Pamatujte také na to, aby byly snímače síly správně zabezpečeny. Dbejte na to, aby nezabezpečeným koncům jednostranných nosníkových snímačů nepřekážely žádné předměty. Dvojité nosníkové snímače by neměly být instalovány pod zatížením nebo být silou vtěsnány do prostor, které by mohly zhoršovat jejich přesnost při vážení. V případech, kdy jsou nosníkové snímače instalovány v tandemu (např. u velkých vah pro vážení dobytka nebo mostních vah pro vážení nákladních vozů) je vyrovnání snímačů do stejné úrovně usnadněno ryskami. Při instalaci také pomáhají šipky natištěné na snímači zatížení, které ukazují směr zatížení při vážení, především v případě symetrických a utěsněných svorníkových snímačů (u nichž je obtížné rozpoznat, jakým směrem mají být do zařízení namontovány).

Výstupní data a jejich zobrazení


To, jaký typ signálu je použit při přenosu ze snímače na zobrazovací zařízení je zpravidla důležité pouze pro výrobce, nikoli pro koncové uživatele. Mnoho snímačů využívá napevno připojené kabely. Ty pak přenášejí signály v – pro tento obor - standardních milivoltech, resp. voltech, jelikož většina siloměrů dokáže tento druh signálu rozpoznat a zpracovat jej. V některých případech vysílají snímače výstupní data bezdrátově. Díky bezdrátovému připojení lze připojit takřka libovolný snímač k téměř jakémukoli zobrazovacímu zařízení (displeji). Další dvě možnosti pro nestandardní tíhoměry jsou rozhraní 4-20 mA a 0-10 V.

Samostatně stojící zobrazovací zařízení ukazují pouze naměřenou váhu. Notebooky oproti tomu naměřené hodnoty uchovávají a tato data dále sdílejí buď lokálně nebo přes internet. Sofistikované řízení technologických procesů pak jde ještě dál, když shromážděné údaje o vážení dále využívá tak, aby zpřesňoval odezvu přístroje.

předchozí díly: SNÍMAČE SÍLY A JEJICH VYUŽITÍ
                        Popis jednotlivých typů snímačů, princip snímání síly a příklady jejich aplikací.
hodnocení

Diskuze