TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Seriál: Snímače síly a jejich využití - 2. díl

28.11. 2013by Admin E-konstruktér

Popis jednotlivých typů snímačů, princip snímání síly a příklady jejich aplikací.

Druhy snímačů síly

Nejběžnějšími snímači na bázi tenzometrů jsou přetěžovací kolíky (load pins) , nosníkové  snímače (shear beams) a napěťové články (tension links).

Přetěžovací kolíky

přetežovací kolíky

Nahrazují nosné kolíky všude tam, kde je zapotřebí znát posouvající (smykovou) sílu. Nosník je zpravidla vyroben tak, že je téměř celý dutý (jako trubka), až na jednu část, jejíž vnitřek je zaplněný. Snímače se připevňují na plášť této stěny (čili výztuhu). Duté tělo přetěžovacího kolíku snese ohybové napětí, zatímco jeho zaplněná část snese vertikální i horizontální smykové napětí, přičemž smykové napětí je měřeno měřiči na výztuze. Standardní kapacita je něco přes 9.000 kg, kolíky vyráběné na zakázku ovšem toto číslo ještě převyšují.

Nosníkové snímače

nosníkový snímač

Stejně jako přetěžovací kolíky, také nosníkové snímače měří tečné napětí. Jednostranné (se všemi vývody na jedné straně) nosníky – konzolové snímače, u kterých je břemeno zavěšeno na volném konci – váží břemena v mísících zařízeních, násypkách a podlahových vahách. Dvojité přídavné nosníky – snímače jsou podepřeny na obou koncích a břemeno je zavěšeno uprostřed – váží nádrže/kanystry a další předměty na velkokapacitních plošinách. Jak jednostranné, tak dvojité přídavné nosníky fungují jako přetěžovací kolíky v tom smyslu, že mají zabudovanou pevnou strukturu v jinak dutém ramenu. Měřiče napětí připevněné na výztuze měří tíhu břemena pomocí smykového napětí. Standardní přídavné nosníky jsou schopny zvážit tíhu břemene až do 18.000 kg, přičemž zobrazovaná váha je odstupňována po 9 nebo 18 kilogramech.

Napěťové články

napěťový článek

Články jsou tvořeny dvěma ocelovými očky a středovou částí, ve které je siloměr umístěn. Měří sílu kabelů, řetězů a kladek a jsou nejčastěji využívány u výtahů, nebo zařízení pro tah či zdvih břemen u jeřábů nebo pro napnutí lana u bezpečnostních klecí, které se využívají v dolech. Standardní články dokáží měřit sílu v rozpětí 11.000 až 45.000 kg, ovšem některé verze na zakázku jsou schopny měřit hodnoty i mimo toto rozpětí.

předchozí díl:  SNÍMAČE SÍLY A JEJICH VYUŽITÍ

další díl: Požadavky na instalaci

zdroj: machinedesign.com
hodnocení

Diskuze