TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Seriál: Nejdříve přemýšlejte, pak problémy řešte - 1. díl

21.07. 2013by Admin E-konstruktér

Nejdříve přemýšlejte, pak problémy řešte je dvanáctidílná série článků napsaná Richardem J. Mitchellem, ve které autor popisuje systematický přístup k diagnostice poruch hydraulických systémů.

Richard J. Mitchell pracoval v americké společnosti Vickers, která je nyní součástí koncernu Eaton Hydraulics, na mnoha technických pozicích. Napsal dvanáctidílnou sérii článků o systematickém přístupu k diagnostice poruch hydraulických systémů. Tyto články sice byly publikovány již v rozpětí února 1989 až prosince 1990, ale informace v nich obsažené jsou i po téměř čtvrt století stejně přínosné.

Byla by tedy škoda, kdyby tyto informace měly navždy zůstat uschovány v archivech.

R.J. Mitchell

Kapitola 1:  Technické znalosti společně s disciplínou jsou základem logického a účinného odstraňování závad.

 

Nevhodné procesy při odstraňování závad často vedou ke zbytečným a nákladným opravám hydrauliky, čímž vzniká časová a finanční újma a dochází také ke snížení produktivity. Osoba zodpovědná za odstraňování závady jedná totiž často ukvapeně a svévolně dojde k závěru, že problémem bude nejspíš vadné čerpadlo. Není pak velkým překvapením, když po výměně čerpadla systém stále nefunguje.

Dobře uspořádaný postup při odstraňování závad může takovémuto mrhání zabránit. Aby ovšem byl postup účinný, je nezbytné, aby si byl obsluhující personál vědom, že:

 • Řízení procesů a pokyny musejí pocházet od vrcholného vedení společnosti.
 • Hlavními cíli je dosažení nižších nákladů na údržbu a vyšší produktivity v důsledku minimalizace času odstávky.

Disciplína

Účinné a produktivní odstraňování závad není nikterak komplikovaný proces. Základním předpokladem jsou pochopitelně technické znalosti, ale stejně tak důležitý je vnitřní postoj, jaký k závadám zaujmeme. Kromě toho, že obsluhující osoba musí dobře rozumět funkcím stroje, jeho hydraulickým částem a elektrickému zapojení, musí být také patřičně vyškolena a disponovat nezbytnou disciplínou, aby byla schopna odstraňovat závady na hydraulickém systému logicky a systematicky.

Rychlé a účinné odstraňování závad na hydraulickém systému vyžaduje, aby obsluha postupovala logicky a dokázala tak odstranit poruchy v co nejkratším čase. Úspěch spočívá ve dvou základních krocích:

 1. Promyslete si a stanovte možné příčiny poruchy.
 2. Snažte se neuchylovat se k unáhleným a nelogickým závěrům, které by mohly vést k chybným a nevhodným krokům.

Nezbytná průprava

Osoby mající na starosti odstraňování závad disponují v různých společnostech vždy jinými kompetencemi, zručností a zkušenostmi. Z tohoto důvodu je zcela nezbytné, aby se osoby, které mají na starosti odstraňování závad hydraulických systémů, nejprve seznámily s:

 • Hydraulickou terminologií
 • Běžnými schematickými značkami hydraulických schemat
 • Funkcí a provozem součástí systému
 • Schématem zapojení
 • Provozem zařízení, resp. celého systému
 • Procesy při odstraňování závad.

Pokud není obsluha zcela zběhlá s výše uvedenými body, je pravděpodobné, že každý postup při odstraňování závad selže, byť by byl sebelepší.

Vzorový stroj

Abychom si mohli výše popsané kroky při odstraňování závad představit na konkrétním zařízení, zvolili jsme rovinnou brusku, která brusným kotoučem obrábí zpracovávaný materiál, jenž se pohybuje sem a tam. Požadavky na řádný provoz zařízení jsou následující:
 • Plynulý posuv desky pro přesné nastavení
 • Proměnná rychlost desky
 • Hladký zpětný chod desky a okamžité zastavení
 • Ovládání brusné rychlosti, když dojde k pojezdu opačným směrem
 • Brusný pohyb směrem kupředu, který je ovladatelný a lze jej nastavit do předem stanovených pozic.

Základním předpokladem pro úspěšné odstraňování závad je zkrátka dobrá znalost technických specifikací rovinné brusky. Proces při odstraňování závady tohoto zařízení, který detailně popíšeme v příštím díle, se vyznačuje logickou posloupností myšlenek a úkonů a lze jej aplikovat nejen v případě rovinné brusky, ale u jakéhokoli jiného hydraulického zařízení, u kterého se vyskytne závada. 

Kapitola 2: Rozpoznejte, v čem spočívá porucha stroje a které součástky mohou být její příčinou

Zdroj: hydraulicspneumatics.com

hodnocení

Diskuze