TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Rozdíl mezi prací a vnitřní energií

18.06. 2016by Admin E-konstruktér


 

Práce

Vnitřní energie

 1  Práce je součinem síly a délky dráhy ve směru síly. Vnitřní energie je energie uložená v látce ve formě molekulární energie, která je dána uspořádáním molekul a pohybem molekul a pohybem molekul a jejich částí.
 2  Práce je energie v přechodném stádiu, tj. existuje, pouze když síla překonává odpor, a je konána, když se síla pohybuje po určité vzdálenosti. Těleso nikdy práci neobsahuje.  Vnitřní energie je energie obsažená v tělese.
 3  Práce vstupuje do systému, ale když je „uvnitř", už to není práce. Mohla se přeměnit na libovolnou jinou formu energie.  Vnitřní energie může do systému vstupovat nebo z něj vystupovat a stále může zůstávat vnitřní energií nebo se může přeměnit na práci nebo jinou formu energie.
 4  Práce je procesní veličina.  Vnitřní energie je stavová veličina.
 5  Práce nijak nesouvisí se stavem látky, který je představován bodem v rovině s jeho vlastnostmi jako souřadnicemi. Vnitřní energie vždy souvisí se stavem látky. 
 6  Práci je možné v případě ideálního tepelného stroje zcela (100%) přeměnit na teplo.  Vnitřní energii není možné zcela přeměnit na práci ani v nejdokonalejším stroji, který si je možné představit
 
 
 Převody jednotek: Práce
hodnocení

Diskuze