TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Proč nemůžete provozovat pneumatický válec při tlaku 20 MPa jako hydraulický válec?

02.04. 2018by Admin E-konstruktér

Hydraulická zařízení představují výhodu silové hustoty. V tomto případě je však problémem stlačitelnost vzduchu. Pokud jde o pneumatické aplikace, nejméně energeticky účinná část je vlastně vytváření stlačeného vzduchu. Kvůli zákonům, které platí pro plyny, z důvodu skutečnosti, že stlačením plynu se vytváří velké množství tepla, je skutečně obtížné získat vysoký objem skutečně vysokotlakého vzduchu bez vytvoření nadměrného množství tepla. Pokud vezmete množství vzduchu o objemu 1litr a stlačíte ho do objemu 1 cm3, teplo, které bylo předtím v jednom litru, je nyní obsaženo v jednom kubickém centimetru. Původní množství tepla vynásobeno tisíckrát. Teplo je jedním z problémů. Je obtížné vytvořit mnoho dobře fungujících vysokotlakých pneumatických aplikací. Problémem je většinou bezpečnost.

Stlačený vzduch o tlaku 20 MPa je doslova potenciální výbušnou látkou, což je důvod, proč akumulátory, vzduchové kompresory a podobné tlakové nádoby mají velmi přísné bezpečnostní pokyny a normy.

Pokud by došlo k poruše ve vzduchovém válci při tlaku 20 MPa, bylo by to naprosto katastrofické. Bylo by to jako následek vybuchnutého šrapnelu letícího do každého směru do vzdálenosti jedné míle. Přes střechu výrobní haly by lítaly pístní tyče. Není to prostě vůbec bezpečné. Selhání pneumatického zařízení by mělo katastrofální důsledky. Zatímco při poruše v hydraulické soustavě, dokonce i při tlaku 20 MPa, by možná jen vypadla těsnicí zátka a došlo by k úniku trochy oleje a tlak by rychle klesl na nulu.

zdroj: pneumatictips.com
hodnocení

Diskuze