TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Proč mechanické těsnění prosakuje?

10.01. 2016by Admin E-konstruktér

Prosakující mechanická těsnění často vykazují charakteristické známky, které pomáhají určit příčinu netěsností. Zde jsou některé časté příznaky problémů s mechanickým těsněním.

Příznaky: Těsnění konstantně prosakuje i přes zdánlivě těsný kontakt mezi protikroužky. Protikroužky nemají téměř žádné nebo vůbec žádné opotřebení a vykazují známky těsného kontaktu po celém obvodu.
Příčina: Netěsnost sekundárního těsnění způsobená vrypy, škrábanci nebo póry v jeho povrchu, trvalou deformací o-kroužku nebo chemickým působením.

Příznaky: Konstantní průsak při nízkém tlaku, malý nebo žádný průsak při vysokém tlaku. Stopa silného kontaktu po celém obvodu na vnějším průměru protikroužku postupně slábne až do nulového viditelného kontaktu na vnitřním průměru. Na vnějším průměru primárního kroužku může docházet k vylamování okraje.
Příčina: Deformace primárního kroužku z důvodu vystavení nadměrnému tlaku. Čelní plocha těsnění není kvůli nesprávnému lapování rovná.

Příznaky: Těsnění konstantně prosakuje při otáčení hřídele, malý nebo žádný průsak, pokud je hřídel v klidu. Na vnitřním průměru protikroužku jsou po celém obvodu stopy po silném kontaktu, které postupně slábnou až do nulového viditelného kontaktu na vnějším průměru. Na vnitřním průměru primárního kroužku může docházet k vylamování materiálu.
Příčina: Tepelná deformace čelních ploch těsnění. Čelní plocha těsnění není kvůli nesprávnému lapování rovná.

Příznaky: Těsnění konstantně prosakuje bez ohledu na to, jestli se hřídel otáčí, nebo je v klidu. Existují dvě velká zřejmá místa kontaktu a mezi nimi se stopa vytrácí; známky kontaktu na třech čtvrtinách obvodu a slábnoucí stopa v hlubším místě; nebo zřejmá místa kontaktu u umístění jednotlivých šroubů.
Příčina: Mechanická deformace způsobená příliš utaženými šrouby, nepravoúhlostí svěrných částí, nerovností čelních ploch ucpávkového tělesa, vrypy nebo ostřinami na povrchu ucpávky nebo tvrdostí těsnění.

Příznaky: Těsnění konstantně prosakuje bez ohledu na to, jestli se hřídel otáčí, nebo je v klidu, a ozývá se hluk narážejícího lemu nebo čelní plochy. Vysoké opotřebení nebo tepelné namáhání protikroužku, vysoké opotřebení a karbonové usazeniny na primárním kroužku a případné vylamování okrajů na primárních kroužcích. Nebo tepelné namáhání v jedné třetině hlavního kroužku, nacházející se o 180° přímo proti vtoku, vysoké opotřebení a možné karbonové usazeniny na primárním kroužku. Případně tepelné namáhání ve dvou až šesti místech na protikroužku a vysoké opotřebení a možné karbonové usazeniny na primárním kroužku.
Příčina:Odpařování těsněného média na rozhraní těsnění způsobované nízkým tlakem v sání nebo ucpávkovém tělese, nesprávně orientovaná spára mezi hřídelí a primárním kroužkem, nedostatečné chlazení, nesprávná spára pouzdra nebo chybějící či ucpaná obvodová drážka v ucpávkové desce.

Příznaky: Těsnění konstantně prosakuje bez ohledu na to, jestli se hřídel otáčí, nebo je v klidu, a protikroužek vykazuje velké opotřebení nebo drážkování.
Příčina:Špatné mazání těsněným médiem nebo abrazivní částice v médiu.

Příznaky: Konstantní průsak bez ohledu na to, jestli se hřídel otáčí, nebo je v klidu. Stopa kontaktu na protikroužku je o trochu větší než šířka primárního kroužku. Možná vyvýšená místa naproti otvoru pro unášecí kolík.
Příčina:Nepravoúhlost dosedací plochy způsobená vrypy nebo ostřinami na protilehlé ucpávce, nesprávná délka unášecího kolíku, vyosení hřídele, napětí přenášené potrubím na těleso čerpadla, vadné ložisko nebo házení hřídele.

Příznaky: Poškození protikroužku a těsnění prosakuje bez ohledu na to, jestli se hřídel otáčí, nebo je v klidu. Na protikroužku jsou výstředné stopy opotřebení stejné šířky jako primární kroužek a případně praskliny.
Příčina:Nesouosost protikroužku způsobená špatnou spárou mezi ucpávkovou deskou a ucpávkovou komorou nebo nedostatečnou soustředností mezi jeho vnějším průměrem a vnitřním průměrem ucpávkové komory.

zdroj: machinedesign.com

hodnocení

Diskuze