TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Problém "Všeuměl"

10.09. 2017by Admin E-konstruktér

Použití slova „inženýr“ k popisu někoho i ze vzdáleně technického oboru je dráždivé, ale předpoklad, že inženýři dokáží něco vyrobit nebo opravit, je stejně iritující.

Jedním z obvinění, které se obecně vznáší, je to, že termín „inženýr" je používán příliš volně. Zdá se, že vnímaná degradace, která přichází s jeho použitím pro techniky a mechaniky, stále vyvolává hněv a zvedá někoho ze židle.

Nicméně bych poukázal na to, že nedostatek porozumění všemu tomu, co inženýři jsou, a inženýrství je, má další nežádoucí vedlejší účinek.

Není tedy problémem jen to, že ti, kteří nemají k tomu kvalifikaci, jsou považováni za inženýry, skutečností je i to, že pokud jste inženýr, pak se od vás osobně očekává, že budete mít širokou škálu znalostí a dovedností, které sahají od navrhování jaderného reaktoru až po vyřezávání matic a šroubů z několika kusů oceli s použitím nic jiného než tupého kapesního nože. Existují lidé, které znám, kteří by něco z toho dokázali udělat, a možná i jeden nebo dva, kteří by uměli udělat obojí, ale tito jedinci spadají do kategorie „génius" nebo případně „učenec".

Pokud se nechtíc prořeknete, že jste inženýr, pak otevřete stavidla takovým věcem, že „byste třeba mohl opravit tuto hloupost, sice chybí jen pružina, ale jsem si jist, že si s tím snadno poradíte" – vždyť jste přece inženýr.

Když mluvím sám o sobě, plně přiznávám, že nejsem dobrý v „praktických" věcech. Vím, že existují někteří, kteří se budou při takovém odhalení zmítat hrůzou, a přemýšlet nad tím, jak můžete pokračovat v úspěšné kariéře ve strojírenství, když ani nedokážete uříznout kousek tyče rovně. Mohu vám sdělit, že pokud si takovou věc usmyslíte, můžete se do tohoto pocitu vcítit, i když pro tento pocit nelze nalézt žádné rozumné odůvodnění.

Mohu vám také říci, že častým zdrojem frustrace je uvažování způsobem „pokud se dokážu z této věci rychle vysekat, dokážu tento princip, který se snažím zavést" - a pak muset počkat, až to za vás udělá někdo jiný. Jsem vlastně mnohem lepší, než jsem býval, ale přirozený nedostatek šikovnosti spojený s příležitostnými problémy s jemnou motorikou prstů mne ujišťuje v tom, že v tomto smyslu nikdy nebudu zručným řemeslníkem.

Bohužel, pokud se nechtíc prořeknete, že jste inženýr, pak otevřete stavidla takovým věcem, že „byste třeba mohl opravit tuto hloupost, sice chybí jen pružina, ale jsem si jist, že si s tím snadno poradíte" – vždyť jste přece inženýr. Nezáleží na tom, jak se proti tomu ohrazujete – podobně jako u lékaře při pozvání na večeři se očekává, že úspěšně diagnostikuje problém z nejnejasnějších příznaků – jste vnímán jako tato mystická bytost. Tento znuděný pohled na odbornou způsobilost má tendenci se jinak projevovat v práci, nebo alespoň takové jsou v tuto chvíli moje zkušenosti.

Vím, že když mluvím o strojírenství, vy i já si uvědomujeme, že se jedná o řadu odborných oblastí. Znalosti potřebné k provádění určitého úkolu mají tendenci se překrývat s ostatními, ale to neznamená, že se tak stanete odborníkem v oblasti někoho jiného.

Jako vedoucí konstrukční inženýr jsem si vědom výrobních technik a teorií – takových, které dovedu navrhovat s pochopením pro snadnou výrobu – ale neměli byste očekávat, že navrhnu sadu lisovacích nástrojů nebo sestavím složitou výrobní linku s odpovídajícími TNG postupy. Bohužel, přesto si někteří myslí, že někdo, kdo je inženýr, by měl být schopen udělat vše. Tak tomu bylo i tehdy, když jsem byl nedávno požádán o to, abych bez jakéhokoliv odborného vedení nebo zkušeností sestavil sadu montážních návodů pro existující výrobek, o který jsem se nikdy hlouběji nezajímal.

Samozřejmě, že bych s přihlédnutím na dostatek času a přístup k relevantním informacím toto mohl dokázat, ale jak jsem již jasně uvedl, bylo by mnohem lepší, kdyby byl tímto úkolem pověřen výrobní inženýr. A tak se také stalo, úkol byl předán elektronickému inženýrovi. Koneckonců je to inženýr, takže dokáže udělat cokoliv, že ano?

zdroj: theengineer.co.uk

hodnocení

Diskuze