TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Přemýšlejte jako konstruktér

12.04. 2015by Admin E-konstruktér

Většina konstruktérů stráví spoustu času přemýšlením o konstrukčním řešení. Nicméně většina z nás nevěnuje mnoho času přemýšlení o tom jak myslíme. Naštěstí, dva psychologové z University v Pittsburgu to udělali za nás.

     Joel Chan a Christian Shunn jsou autoři článku, v časopise Cognitive Science, o tom jak konstruktéři používají analogii k vývoji inovací.Jejich práce je založena na pozorování reálných konstruktérů, ve "volné přírodě".
 
     Analogie je porovnání mezi dvěma ději, které osvětluje jejich fungování. Konstruktéři někdy porovnávají tepelné systémy a elektrické obvody. Například, pokud jde o proudění tepla systémem, tepelný odpor a tepelná kapacita mají v podstatě stejná pravidla jako elektrický odpor a elektrická kapacita. 
Někdy také možné vytvořit analogii mezi elektrickým obvodem a mechanickým systémem. Například, při analýze RLC obvodů si můžeme představit kondenzátory jako hmotnost a vinutí jako pružiny. 
     V průběhu hledání řešení konstrukčního návrhu je možné najít mnoho analogii, které nám pomáhají komplikované problém zjednodušit a nahradit těmi, které známe. 
Psychologové identifikovali 4 různé funkce analogií, které je možné v procesu návrhu použít:
analogie je možné použít k identifikaci problému. Např.: pokud je určitý typ problému běžný v podobné oblasti měli byste zjistit zda Váš návrh netrpí stejným problémem
analogie je možné využít k vytvoření konceptu řešení. Slavný je příklad Charlese de Mestrala a jeho vynález suchého zipu, který vznikl tak, že se snažil odstranit květy rostlin s háčky ze svého psa.
analogie je také možné použít pro vysvětlení pojmů. Váš nový nápad je jednodušší vysvětlit kolegům na příkladu něčeho co už znají.  
analogie můžete využít pro zjištění funkce. Příklad z podobné konstrukce můžete využít pro začlenění do Vašeho řešení. 
 
     Analogie je možné rozdělit do dvou typů. 
"Blízké analogie", které jsou velmi podobné a "vzdálené analogie", které se velmi liší, ale mají jednu nebo více důležitých podobností. Např.: porovnání klikového hřídele ve spalovacím motoru a v kompresoru je blízká analogie. Porovnání klikového hřídele a kousku špagety bude vzdálená analogie. 
 
Oba psychologové se snaží testovat hypotézu, že využívání vzdálených analogií by vedlo k nalezení radikálních inovativních řešení. To zni rozumně. Nicméně, jak většina z vás zjistila při testování vlastních řešení v reálném světě, ne vše co zní rozumně funguje. 
 
     Za účelem testování této teorie psychologové zorganizovali 10 týmů konstruktéru, kteří měli za úkol vyvinout pero na principu tepelného tisku jako hračku pro děti. Schůzky konstruktérů byly koncipované jako brainstorming zaměřené na specifické vlastnosti výrobku:
jak držet tiskovou hlavu v ruce
jak ochránit tiskovou hlavu před poškozením
Brainstrormingová sezení byla nahrávaná.
 
     Při analýze nahrávek psychologové počítali kolikrát byla použitá analogie a kolikrát se objevil nový koncept řešení. Analogie klasifikovali na blízké (porovnání tepelného pera a jiného typu pera)  a vzdálené (porovnání s otevíráním garážových vrat), také porovnávali jak vzdálený byl každý nový nápad od nápadu, který skupina již diskutovala.
Zjistili, že použití vzdálené analogie nemusí nutné vést ke vzdáleným řešením. Ve skutečnosti zjistili, že návrhy vyplývající ze vzdálených analogii byly více pravděpodobné. Vzdálené analogie také výrazně zvýšily celkový počet vytvořených návrhů řešení.
 
     Co to znamená pro konstruktéry? Používání analogií nemusí vést k opuštění používaných metod hledání řešení, ale může to být užitečná metoda. Cílem návrhu, koneckonců není přijít s novým řešení, ale funkčním řešením. Analogie, zejména při pohlížení na problém z vnějšku, nám k tomu může pomoci.
 
zdroj: designnews.com
hodnocení

Diskuze