TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Porovnání pneumatických, hydraulických a elektrických lineárních pohonů

29.05. 2015by Admin E-konstruktér

Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy pohonů? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

      Lineární pohony jsou určené k pohybování se zátěží, kterou může být montážní sestava, výrobní komponenta nebo konečný výrobek, v přímém směru. Lineární pohony mohou k vytvoření pohybu nebo síly využívat různá média. Zde je přehled nejčastěji používaný typů lineárních pohonů a výčtem jejich výhod a nevýhod:

PNEUMATICKÉ POHONY

Výhody
- Výhody pneumatických pohonů pramení z hlavně jednoduchosti jejich konstrukce  
 
 - Pneumatické válce umožňují dosažení vysoké přesnosti polohování v krajních polohách - až 0,025 mm.
- Jsou použitelné ve velkém rozmezí pracovních teplot - v běžných provedeních válců -20°C až 80°C, ve speciálních provedeních -40°C až 250°C.
- Jsou použitelné i v nebezpečných prostředích např. s nebezpečím výbuchu (ATEX).
- Úniky stlačeného vzduchu ve vedení nebo ve válci nejsou nebezpečné pro obsluhu stroje. 
- Nízká cena, nízká hmotnost, minimální údržba

Nevýhody
- Pneumatické válce jsou vlivem tlakových ztrát a stlačitelnosti vzduchu méně efektivní než jiné typy pohonů.
- Při nízkých tlacích stlačeného vzduchu mají malou sílu a nízkou rychlost pohybu. 
- Přesné ovládání rychlosti válce a síly vyžaduje použití proporcionálních ventilů, které výrazně zvyšují náklady na pořízení a složitost ovládání.
- Stlačený vzduch jako pohonné médium je nejdražší energie pro pohonné jednotky (v porovnání s elektromotory).
- Většina ovládacích ventilů, redukčních ventilů a další části pneumatického obvodu je citlivá na nečistoty a zaolejování stlačeného vzduchu.

HYDRAULICKÉ POHONY

Výhody
- Hydraulické pohony jsou většinou robusní a vhodné pro aplikace s vysokými silami.
- Hydraulický pohon může, vlivem nestlačitelnosti tekutiny (hydraulického oleje) držet sílu nebo kroutící moment i bez provozu hydraulického čerpadla.
- Hydraulické čerpadlo může být umístěné i ve značné vzdálenosti od pohonu s minimální tlakovou ztrátou.
 
Nevýhody
- V případě úniku hydraulického oleje může dojít k nebezpečné situaci nebo poškození znečištěných částí stroje.
- Hydraulické systémy vyžadují mnoho prvků - nádrže, čerpadla, ventily, chladiče, ... - to přispívá k tomu, že jsou velké, těžké, drahé a složité.
- Z důvodu hořlavosti hydraulické kapaliny je aplikace hydraulických pohonů omezená.
 

ELEKTRICKÉ POHONY

Výhody
- Elektrické pohony nabízí nejvyšší přesnost řízení polohy.
- Jsou ideální pro polohování i mimo koncové polohy.
- Poskytují úplnou kontrolu nad průběhem pohybu a mohou, dle typu řízení, obsahovat ovládání pro řízení rychlosti, polohy a síly.
- U elektropohonů nehrozí úniky provozních tekutin.
 
Nevýhody
- Počáteční cena elektropohonů je výrazně vyšší než u pneumatických pohonů.
- Rozsah pracovních teplot je výrazně omezený oproti pneumatických pohonům.
lineární pohon
hodnocení

Diskuze