TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Pět největších problémů s uživatelským rozhraním

17.08. 2015by Admin E-konstruktér

75 % kancelářských pracovníků připouští, že se někdy uchýlili k fyzickému násilí vůči svému počítači – zbylých 25 % mu pravděpodobně jen v duchu nadávalo.

Jonathan Wilkins se této znepokojivé statistice věnuje v tomto článku, ve kterém rozebírá pět největších problémů, se kterými se běžně setkáváme při používání uživatelských rozhraní.

Způsob lidské interakce se stroji se mění. Statické dny monolitických monitorů ustupují menším přenosným rozhraním, která poskytují uživateli mnohem větší svobodu. Jak všichni víme, svoboda přináší příležitosti, které mohou lidé využít ke svému prospěchu … nebo s nimi mohou zápolit.

Díky zavedení tabletů do automatizovaných monitorovacích procesů už nejsou manažeři odkázáni jen na svůj pracovní stůl, ale mohou se volně pohybovat s jistotou, že si teď všechny nezbytné informace nosí s sebou. Nepochybně tak ale přibývají i rozptylující prvky, které tu dříve nebyly, a zvyšuje se tak pravděpodobnost lidské chyby.

V současnosti jsme také svědky kulturního trendu směřujícího k nositelným technologiím a rozhraním. Zda si najdou nebo nenajdou cestu i na automatizovaná pracoviště, se ještě neví, ale vzhledem k tomu, že už existují lidé léčení ze závislosti na internetu při používání Google Glass, může tak jedině přibýt další pestrobarevný dílek do skládačky možných rozptýlení.

Podsvícení zloduši

Při výběru uživatelského rozhraní je nutné zohlednit veškeré parametry, jako jsou životnost displeje, obrazová kvalita a jas displeje, v souladu s danou aplikací. Není potřeba mít zbytečně jasné nebo vysoce kvalitní rozhraní, pokud se používá jen zřídka nebo k podřadným úlohám.

Jas často znamená teplo. Je nutné si pamatovat, že teplo výrazně ovlivňuje životnost podsvícení, a i když se někteří výrobci uživatelských rozhraní snaží udělat zdroj světla snadno vyměnitelný, běžnější je místo toho vyměnit celou jednotku. To je samozřejmě nákladnější, a proto je třeba usilovat o omezení přehřívání a nadměrného užívání těchto zařízení.

Jemný dotyk

Uživatelská rozhraní dnes ve stále větší míře využívají technologie dotykových obrazovek, a s tím, jak ví každý s dotykovým telefonem nebo tabletem, jsou spojeny ustavičné starosti se škrábanci a celkovým opotřebením. U opotřebované nebo vážně poškrábané obrazovky se zmenšuje schopnost odezvy a to obvykle vede podrážděného uživatele ke stále usilovnějšímu mačkání.

Pokud je to možné, je třeba používat ochranné fólie na obrazovku, které zmenšují možnost jejího poškození.

V průmyslovém prostředí může být lepší zvolit rezistivní obrazovku, neboť na rozdíl od kapacitní obrazovky neobsahuje skleněné prvky. Nejlepší a nejmodernější tvrzené rezistivní obrazovky se mohou používat v rukavicích a nabízejí i některé vyspělejší vlastnosti kapacitních obrazovek, například lepší zobrazení, dotyková gesta tažením a větší rychlost odezvy.

Jednoduché věci

Jedním z neustále se vracejících problémů s uživatelskými rozhraními je jejich návrh. Obtíže často pramení z toho, že inženýři podílející se na návrhu nejsou konečnými uživateli, a zobrazované informace a funkce tak mohou být příliš komplikované. Jasné barvy, blikající světla a hory číselných údajů operátory jen rozptylují a matou, a přitom bylo zjištěno, že nejužitečnější jsou málo kontrastní šedivá pozadí s minimem barev, na kterých se zobrazují jednoduché grafy nebo analytika.

Mezi časté stížnosti také patří obtížný přístup k datům, špatná ergonomie, a dokonce nepoužitelné způsoby zobrazení – setkali jsme se i s problémy způsobenými tím, že písma byla příliš malá na to, aby je bylo možné přečíst!

Špatná volba

Jako vždy je třeba správné uživatelské rozhraní pro danou úlohu vybírat pečlivě, se zohledněním všech faktorů, o kterých jsme se tu stručně zmínili. Když něco nefunguje, jak má, je snadné svalovat vinu na počítače, protože v současnosti nemají potřebnou inteligenci nebo přesvědčivost, aby se mohly bránit samy – možná kromě Siri.

V konečném důsledku musíte vzít do úvahy, že pokud koupíte špatný klíč, bude odemčení potenciálu harmonické spolupráce mezi lidmi a stroji neobyčejně obtížné. A může to mezi nimi dokonce vést k násilí na pracovišti.

 zdroj: engineerlive.com

hodnocení

Diskuze