TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Pět nejčastějších mýtů o elektromotorech

07.09. 2015by Admin E-konstruktér

Elektromotory jsou hojně využívány při výrobě a mnoho konstruktérů je s principy jejich fungování velice dobře obeznámeno. Ovšem průměrní spotřebitelé, i někteří inženýři z jiných oborů, si neuvědomují, že to, co si o elektromotorech a především pak jejich účinnosti myslí, zkrátka není pravda.

Zde vám předkládáme pět nejčastějších mýtů o elektromotorech.

 

1. Vysoká teplota má na elektromotory jen nepatrný vliv.

Na řádně navržené a vyrobené motory se vztahují různé nároky dle toho, do jaké třídy tepelné izolace spadají. Tato třída stanovuje, jaká je maximální přípustná teplota prostředí, v jakém může být zařízení při určitém vytížení v provozu. Každých 8 °C, o které je tato hraniční teplota překročena, pak snižuje životnost motoru o polovinu.​

2. Často opakované starty motoru neublíží.

Pokud není motor vyloženě konstruován tak, aby byl na časté a opakované starty připraven, pak skutečně dojde ke zkrácení jeho životnosti. Počáteční nával proudu při startování způsobuje výrazné ohřátí, které ovšem při běhu motoru vymizí. Jestliže však motor neběží mezi jednotlivými starty dostatečně dlouhou dobu, nemá pak čas „setřást” ze sebe toto přehřátí a může snadno dojít k překročení maximální přípustné provozní teploty.

3. Kompenzace účiníku dokáže ušetřit velké množství elektrické energie.

Pravda je, že kompenzace účiníku dokáže snížit spotřebu elektřiny, ovšem jen nepatrně. Pokud tedy není vyloženě požadováno, abyste využívali kompenzaci účiníku, nebo vám nehrozí sankce za jeho nevyužívání, nečekejte, že se vám při jeho využívání sníží účet za elektřinu. Objem ušetřené elektrické energie je dán několika faktory konkrétního místa, mezi které patří elektrická zátěž zařízení připojených kvašemu měřiči, typ a délka vodičů a také to, kde je zařízení potřebné pro kompenzaci účiníku umístěno (tedy zda je blíže k měřiči nebo k motoru). Ovšem ani za extrémně dobré konstelace neočekávejte, že úspora energie přesáhne 2 %.

4. Motory s vysokou účinností dokáží uspořit více energie než motory se standardní výkonností.

Je pravda, že provozní rychlost indukčního motoru je o něco nižší než jeho synchronní rychlost. Motor se otáčí synchronní rychlostí vpřípadě, že je otáčení hřídele stejné jako frekvence střídavého proudu, který pohání motor. Rozdílu mezi synchronní a skutečnou rychlostí se říká "skluz.” Mnoho motorů svysokou účinností funguje při plném zatížení s menším skluzem nebo za mírně vyšších rychlostí, než ostatní motory s podobným výkonem.

V případě radiálních ventilátorů či čerpadel znamenají i malé změny v provozní rychlosti motoru výraznou změnu v zatížení a tím i v celoroční spotřebě energie. Fyzikální zákony související sventilátory a čerpadly ukazují, že radiální zatížení je třetí mocninou jejich rotační rychlosti. Takže i malé zvýšení rychlosti motoru o 20 ot./min může znamenat 3,5% nárůst elektrického zatížení.

5. Zařízení pro soft start na velkých elektromotorech snižuje náklady na provoz.

Zařízení pro soft start sice může snížit vaše účty za nezbytné výdaje na údržbu, výrazně však nesníží vaše náklady na spotřebu energie. Motor při startu využívá „příval” proudu, který je pětkrát až šestkrát vyšší než proud spotřebovávaný motorem při jeho maximálním vytížení. Soft startéry postupem času zvyšují napětí proudu vstupujícího do motoru, čímž dochází k omezení nárazového proudu a snížení kumulace tepla. Díky tomu soft startéry prodlužují životnost motorů, a to především těch, u nichž dochází k častému spouštění a vypínání.

 

zdroj: machinedesign.com
 

POROVNÁNÍ PNEUMATICKÝCH, HYDRAULICKÝCH A ELEKTRICKÝCH LINEÁRNÍCH POHONŮ

 

10 TIPŮ JAK VYBRAT KROKOVÝ MOTOR

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY KROKOVÝCH MOTORŮ

hodnocení

Diskuze

17:36 10.11. 2020 Ralfror R A co hluk uvnitř interieru při rychlostní jízdě? Myslím tím zdali je potřeba provádět službu typu: https://www.2din.cz/tlumeni-odhlucneni-auta/ ??