TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Modernizace versus upgrade zařízení: Která možnost je pro vás nejlepší?

27.02. 2018by Admin E-konstruktér

Výrazy modernizace a upgrade mohou znít stejně, ale ve skutečnosti se liší z hlediska rozsahu a nákladů

Průmyslové výrobní podniky, které jsou v provozu po dobu 10, 15 a 20 let nebo více, se stále potýkají se stejnou otázkou, pokud jde o jejich staré vybavení: provést upgrade nebo modernizaci? Mnozí si mohou myslet, že tyto výrazy znamenají totéž. Nicméně, pokud jde o průmyslový svět, existují zjevné rozdíly. Nedávný článek ze společnosti Rockwell Automation poukazuje na to, jak definovat modernizaci a upgrade, a jak se dá dělat jedno nebo druhé.

Modernizace versus upgrade:

Rozdíl mezi modernizací a upgradem v podstatě odpovídá rozdílu mezi rozsahem provedení a investovanými náklady. Když se provádí upgrade části průmyslového procesu, provede se upgrade určitého stroje nebo výrobní linky. Tímto se vyřeší nahrazení zastaralé technologie nebo konkrétního zařízení, které nefunguje tak optimálně, jak by mělo. Jedná se o menší investici, která poskytne rychlý obrat. Je to výměnný proces kus za kus jako náhrada za stárnoucí součásti.

Modernizace je generální oprava celého výrobního procesu. Zahrnuje několik kusů zařízení, které jsou zmodernizovány, nikoliv jen jeden kus. Toto zahrnuje aplikaci moderní technologie pro vyřešení problémů se zastaralým zařízením a procesy, čímž se zvýší budoucí produktivita a zajistí v budoucnu bezproblémové fungování výrobní linky. Tento typ investice je většího rozsahu a vyžaduje dostatečnou dobu k řádnému provedení. 

Připravte si kontrolní seznam

Při rozhodování o tom, zda provést upgrade nebo modernizaci, si položte tyto otázky:

Snažíme se usilovně uspokojit neustále se měnící poptávku spotřebitelů a máme s tím problémy?

 • Modernizujte: Důvodem neschopnosti uspokojit poptávku zákazníků jsou používané zastaralé procesy a systémy, nikoliv jediný kus zařízení.

Potřebujeme snížit provozní náklady, zvýšit produktivitu nebo snížit prostoje?

 • Modernizujte: Pokud vás trápí vysoké výrobní náklady a nadměrné prostoje, modernizace vašeho systému vám pomůže zefektivnit proces a zvýšit efektivitu.

Potřebujeme mít úplný přehled o našich operacích nebo přístup k našim datům, abychom byli schopni lépe reagovat a identifikovat příležitosti ke zlepšení procesů?

 • Modernizujte: Nové systémy a zařízení jsou nyní připojitelné k internetu a schopny mezi sebou komunikovat - tzv. Internet of Thinks (IoT - Internet věcí). Mají vestavěné senzory a nabízejí zařízení připojitelná v různých úrovních k získání dat ve všech místech celého výrobního procesu.

Potřebujeme zachytit předběžná data pro budoucí vylepšení výrobní linky?

 • Upgradujte: Existuje několik metod pro přidávání moderních IoT senzorů a zařízení pro zachycování dat do stávajících výrobních linek, aniž by byla nutná celková modernizace celého systému. I když tyto nemusejí zachycovat celý proces od začátku do konce, měly by poskytnout předběžné údaje, které byste použili při vytváření plánu modernizace.

Potřebujeme provést přechod od produktu, jehož výroba byla ukončena tak, abychom snížili riziko nebo přidali novou funkci ke stávajícímu produktu?

 • Upgradujte: Konkrétní výrobek může vyžadovat odebrání nebo přidání jednoho výrobního kroku. To lze vyřešit upgradem hardwaru jednoho kusu zařízení.

Máme jediné místo výskytu poruchy ve výrobní lince způsobující výpadky/zpoždění ve výrobě?

 • Upgradujte: Pokud vaše výrobní linka neustále selhává, ale jen na určitém místě, okamžitý upgrade by mohl vyřešit tento problém, zatímco budete vyvíjet plán pro modernizaci.

Odůvodňující náklady

Modernizace se obvykle setkává s odporem kvůli vysokým nákladům a časově náročnému procesu. Mnozí preferují raději upgrade, protože je rychlejší a stojí méně. Zde jsou tři kroky, které vám pomohou zdůvodnit náklady.

 1. Shromažďování dat o aktuálním stavu výroby.
  Společnosti zabývající se automatizací nabízejí hodnocení výrobních systémů. Prostřednictvím shromažďování dat a softwaru pro vyhodnocení dat na místě může analýza systému poskytnout přehled o nejdůležitějších aktivech společnosti, omezit příčinu rizik způsobených zastaralým zařízením a spravovat inventář.

 2. Proveďte správné kroky s největšími dopady.
  Shromažďování dat o systému umožňuje technikům zjistit, kde je třeba udělat ty správné kroky. Tyto kroky by měly poskytnout největší dopad a vyřešit největší rizika ve vašem systému.

 3. Rozvržení krátkodobých a dlouhodobých plánů.
  Několik akcí lze provést okamžitě, abyste viděli okamžité výnosy. Pak existují kroky, které vyžadují k provedení určitý čas a které budou trvat déle. Definujte svůj rozsah na základě požadavků na systém, příležitostí pro zlepšení výroby a časových rozvrhů plánování. Nakonec určete svůj celkový rozpočet a očekávanou návratnost investic.

zdroj: machinedesign.com
hodnocení

Diskuze