TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Mechanické ochranné spojky proti přetížení od společnosti Enemac

23.04. 2018by Admin E-konstruktér

I v moderním strojírenském průmyslu nejsou vyloučeny chyby obsluhy nebo provozní poruchy. Pokud se taková chyba stane, může to vést k závažným kolizím v hnacím ústrojí a v důsledku toho k nákladným výpadkům strojů. K ochraně před přetížením doporučuje výrobce spojek Enemac používat čistě mechanicky pracující bezpečnostní spojky. Důvod: Tyto reagují rychleji a spolehlivěji než elektronické bezpečnostní systémy.

Iris Jakob, jednatelka, Enemac Maschinentechnik, Kleinwallstadt

V případě přetížení poruchami na pohonu stroje se v případě elektronických bezpečnostních systémů musí krouticí moment nejprve výrazně zvýšit, aby byl elektronický poruchový signál dále předán do řídicí jednotky motoru. Již jen toto zabere cenných 5 až 7 milisekund. Avšak místo okamžitého vypnutí pohonu se řídicí jednotka nejprve pokusí o další zvýšení krouticího momentu, aby se dosáhlo požadované hodnoty. Až do vypnutí motoru se tak ztratí dalších 10 milisekund. V této době již mohou vzniknout značné škody na materiálu a na stroji. Naproti tomu mechanická bezpečnostní spojka potřebuje v případě přetížení maximálně 5 milisekund k tomu, aby kompletně rozpojila hnací a poháněné ústrojí navzájem. A to je přitom navíc imunní vůči výpadku proudu a zpožděním kvůli relativně velkým momentům setrvačnosti v hnacím ústrojí. Možnosti nasazení bezpečnostních spojek pokrývají celý strojírenský průmysl. Při výběru vhodné bezpečnostní spojky je předně rozhodující druh pohonu. Je třeba rozlišovat mezi nepřímými a přímými pohony.

Ochrana nepřímých pohonů

U nepřímých pohonů se nenachází celé hnací ústrojí na jedné společné ose. Hnací hřídel je rovnoběžně posunuta vůči poháněné hřídeli. Přenos krouticího momentu probíhá podle daného požadavku a velikosti krouticího momentu prostřednictvím řemenů, ozubených kol nebo řetězů. Společnost Enemac Maschinentechnik nabízí k ochraně nepřímých pohonů bezpočet aplikačních řešení. Nejen situace montáže, nýbrž i způsob upnutí na poháněné hřídeli je při výběru vhodné spojky rozhodující. Tak se typy ECA, ECB a ECK například upevňují na hřídel pomocí kuželového pouzdra. Pokud je pro upevnění naopak upřednostňována drážka pro lícované pero, přicházejí do úvahy standardní varianty ECE, ECG, ECI nebo ECU. Enemac navíc nabízí v případě typů ECH (s integrovaným řetězovým kolem) a ECR (vyrobeno kompletně z nerezové oceli) dvě speciální provedení. Bude-li jako řešení upevnění požadován radiální upínací náboj, může konstruktér sáhnout po typech ECP nebo ECOL.

U přímých pohonů je třeba dávat pozor na druh vyosení

Jako přímé pohony jsou označována ta hnací ústrojí, u kterých se hnací a poháněná jednotka nachází na jedné ose. Při výběru spojky je třeba pamatovat na vypínací krouticí moment, torzní tuhost i vyosení mezi hnací a poháněnou hřídelí. Vyosení hřídelí se – podmíněno konstrukcí a montáží – vyskytuje téměř u všech aplikací. Příčinou toho jsou na jedné straně tolerance rozměrů v rámci spojovaných součástí, na straně druhé pak vnější faktory jako teplota nebo povětrnostní podmínky. V principu rozlišujeme mezi třemi různými druhy vyosení. Zaprvé axiální vyosení. Zde se jedná o změny délky podélné osy hnací a poháněné hřídele, vyrobené zpravidla z kovových materiálů. Tento druh vyosení závisí specifickém činiteli teplotní roztažnosti daného materiálu. Změna délky (podélná dilatace) hřídelí se normálně pohybuje od 0,1 do 1mm. Axiální vyosení lze bez problémů odstranit vyrovnávacím prvkem (kompenzátorem) umístěným mezi nábojem, vyrobeným buď zkovu (kovový vlnovec) nebo z polyuretanu (elastomerová hvězdice). Vznik úhlových vyosení je většinou podmíněn montáží. Vyosení až o 2,5° dokáží zpravidla standardní spojky vyrovnat. Na rozdíl od axiálního vyosení představuje úhlové vyosení kvůli vyššímu zatížení vyrovnávacího prvku výrazné vyšší namáhání pro bezpečnostní spojku. K nejintenzivnějšímu zatížení spojky však dochází při bočním (laterálním) vyosení. U tohoto druhu vyosení jsou hnací a poháněná hřídel navzájem rovnoběžně posunuty (přesazeny), takže vyrovnávací prvek je namáhán dvěma protilehlými úhlovými přesazeními. Standardní spojky dokáží vyrovnat laterální vyosení až do 1mm.

Provedení chráněná proti korozi na vyžádání

K ochraně přímých pohonů společnost Enemac nabízí různé varianty bezpečnostních spojek podle daného vypínacího krouticího momentu a způsobu připojení hřídele. Bude-li vyžadováno vyrovnání vyosení pomocí kovového vlnovce, např. pro použití při vysokých teplotách (do +200°C), jsou na výběr typy ECUB, ECKH, ECPB, ECPH, ECKB nebo ECUH. Na vyžádání lze dodat také provedení chráněná proti korozi. Má-li se však vyrovnání vyosení provést pomocí vyrovnávacího prvku s elastomerovou hvězdicí, můžete si vybrat z variant ECKE, ECPB a ECUD.

hodnocení

Diskuze