TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Kritické bezpečnostní funkce pneumatických systémů

07.07. 2015by Admin E-konstruktér

Výrobci strojů se začínají lépe orientovat v komplikované oblasti uplatňování novějších bezpečnostních norem – jako je ISO 13849 – na jejich konstrukční návrhy, a proto se začali důkladněji zabývat bezpečností ve svých systémech.

Zde je pět z nejběžnějších bezpečnostních funkcí v pneumatických systémech.

 

1. Ochrana proti neúmyslnému spuštění

Ochrana před neúmyslným spuštěním, která je potenciálně nejběžnější ze všech druhů pneumatické bezpečnosti a často se používá ve spojení s pneumatickými bezpečnostními funkcemi, je u mnoha strojů životně důležitou bezpečnostní funkcí. Této funkce se nejčastěji dosahuje pomocí specializovaného pneumatického bezpečnostního ventilu, který má certifikaci na požadovanou úroveň vlastností. Jednoduché elektromagnetické ventily s jediným ventilovým prvkem, které jsou certifikovány na úroveň vlastností (PL) c, dodává několik výrobců. Aplikace, kde je potřeba PL d nebo e, často vyžadují k dosažení této funkce komplikovanější ventil s redundantními ventilovými prvky. Při specifikaci této součásti si zkontrolujte, zda není k dodržení certifikačních požadavků potřeba externí bezpečnostní relé nebo bezpečnostní PLC. Některé produkty dosahují této úrovně vlastností díky zabudované elektronice.

2. Odvzdušnění

Požadavky na tuto funkci jsou často velmi podobné požadavkům na ochranu proti neočekávanému spuštění a tato funkce může být realizována v rámci stejné součástky, která zajišťuje ochranu proti proti neočekávanému spuštění. Protože je v tomto případě odvzdušňovací zařízení zároveň přívodním tlakovým ventilem, je nutné dát pozor, aby porucha zařízení, která odpojí přívodní tlak, nenarušila vypouštění systému. V případě zařízení, která mají certifikaci PL e, se toho často dosahuje tak, že ve směru vypouštění je povolen mnohem větší průtok než v přívodním směru. V tomto případě může tlak na výstupu rychle klesnout na bezpečnou úroveň, i když selže uzavření přívodu.

Důležitá poznámka: Funkci odvzdušnění může snadno narušit tlumič zanesený cizím materiálem. Dbejte na to, abyste k ventilu pořídili bezpečný tlumič. K dispozici jsou speciálně navržené bezpečné tlumiče, které zabraňují zanesení tím, že mají velký výpustný otvor s příčným vývrtem, a tím zajišťují správnou funkci vypouštění.

3. Změna směru pohybu

V jednoduchých aplikacích, které vyžadují nízkou úroveň vlastností, je možné této funkce dosáhnout použitím jednoduchého elektromagnetického ventilu se zpětnou pružinou. U aplikací vyžadujících vyšší PL, např. u funkcí zabraňujících rozdrcení rukou v lisu, je potřeba robustnější řešení. Toho se dosahuje pomocí redundantních ventilových prvků zapojených tak, aby se válec vysunul, pouze pokud došlo ke změně polohy obou ventilových prvků. Snímáním pozice obou ventilových prvků a přenášením těchto signálů zpět do bezpečného PLC je možné realizovat řídicí architekturu kategorie 4. I když je možné dosáhnout těchto vlastností i pomocí diskrétních součástek, jsou k dispozici certifikované součástky, které umožňují dosáhnout této funkce pomocí integrovaného řešení.

4. Zastavení, přidržení, blokování

Tato bezpečnostní funkce se používá v široké paletě aplikací s různými požadavky na úroveň vlastností. Jednoduché aplikace se někdy mohou spokojit s použitím pneumaticky řízeného zpětného ventilu namontovaného v přívodním otvoru válce, zatímco složitější aplikace s náročnějšími požadavky na úroveň vlastností často vyžadují mechanickou brzdu nebo svorku pístnice, která při použití v kombinaci s vhodným ventilem přidržuje pístnici na místě pomocí tlaku pružiny.

5. Snížení rychlosti

Snížení rychlosti je pravděpodobně nejjednodušší z běžně používaných pneumatických bezpečnostních funkcí. Jednoduché regulátory průtoku je po prvotním ověření možné zajistit proti neoprávněné manipulaci, aby se předešlo pozdější změně parametrů pohybu.


zdroj: pneumatictips.com

 

BEZPEČNOST STROJŮ ISO 13849-1

 

SERIÁL: ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI V PNEUMATICE 

 

hodnocení

Diskuze