TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Konstrukce zařízení – jak urychlit projekty?

30.04. 2013by Jakub Kratina

Tento článek je stručným návodem jak zkrátit dobu vypracování konstrukčního návrhu, potažmo urychlit spolupráci s dodavateli součástek prototypů v rané fázi vývojového programu určitého produktu či technologie.

Následující řádky mapují celý tento proces a vysvětlujeme v nich, jak správně stanovit priority za účelem snížení rizik a zkrácení celkové doby řešení projektu.

Nehledě na to, jak komplikovaný je vývoj toho kterého produktu, vždy se vyskytne něco nového, co s sebou přináší riziko. Dochází k posouvání termínů a nová zjištění nelze – jak ostatně vyplývá z jejich povahy – předem naplánovat. Zpoždění v počáteční fázi projektu pak mohou způsobit celou řadu komplikací.

Identifikace rizik

Jakmile dojdete k závěru, že si některý nápad zaslouží podrobnější rozpracování, identifikace rizik je tím, na co byste se měli detailně zaměřit hned na začátku. Začněte s analýzou možného výskytu a vlivu vad návrhu (DFMEA). Během dalších vývojových fází projektu budete tento dokument dále doplňovat. Pro většinu z nás asi není snadné ponechat důležitý dokument nedokončený hned na samém počátku, v tomto případě je to ale nezbytné, abychom později mohli profitovat z jeho prospěšnosti. Přílišné lpění na DFMEA a horlivost při kompletaci dokumentace příslušného návrhu nám totiž neodhalí právě ta rizika, která potřebujeme identifikovat. Identifikujte všechny hrozící komplikace a oznámkujte je relativními hodnotami podle toho, jak v dané situaci vnímáte jejich závažnost. Vynásobením všech hodnot získáte RPN, tedy číslo rizikové priority, kterým se označují hrozící komplikace.Vytvořte zároveň finální konstrukční návrh.

Nyní, když jste identifikovali rizika, začněte od nejvyššího čísla rizikové priority a – pokud je to možné – zhotovte zkušební vzorek. Výroba těchto vzorků by měla být co nejjednodušší a testování musí být prováděno rychle. Současně byste měli začít pracovat na zhotovení finálního konstrukčního návrhu. Pravdou je, že se každý inženýr vcelku přirozeně zdráhá přistoupit ke zpracování finální podoby návrhu, dokud se nevyřeší převážná část hrozících komplikací, z nichž každá může mít na konečnou podobu zásadní vliv. Je ale důležité dokázat si připustit, že k této práci riziko zkrátka nevyhnutelně patří. Ano, konečný návrh jistě ještě dozná dalších změn, ale velká část odvedené práce bude zužitkována a v důsledku toho se sníží celkový čas potřebný pro dokončení. Vývojářství je vysoce produktivní činnost, ne vždy však bývá efektivní. Tam, kde záleží na rychlosti vývoje, dojde nevyhnutelně i k jistým materiálním ztrátám nebo ztrátám v podobě neúčelně využitého času vývojářů.

ilustrační obárzek - jak urychlit projekty

Outsourcing dílů

Zajistit u dodavatelů malý počet dílů není nic snadného. Pokud vám postačí testování pomocí rapid prototypingu, pak je možné mít tyto díly k dispozici již do druhého dne. Existují online služby nabízející rapid prototyping nebo modelaci s dodacími lhůtami od jednoho dne do jednoho týdne. Pokud máte specifické požadavky na materiál, jeho povrchovou úpravu nebo přípustné odchylky, pak se obraťte na dílny ve vašem okolí. Malá dílna s několika málo zkušenými zaměstnanci vám patrně bude schopna dodat kvalitnější díly a za přijatelnou dobu. Blízká vzdálenost umožňuje osobní projednání podoby dílů, rychlé dodání výrobního materiálu a následné vyzvednutí hotových částí. Tyto dílny jsou na internetu často nedohledatelné, můžete se k nim však dostat na doporučení osob, které s nimi mají dobré zkušenosti. Ptejte se tedy každého, koho potkáte a zaznamenávejte si všechny do budoucna užitečné kontakty do svého adresáře. Dodavatelům vždy sdělte, jak moc je pro vás záležitost naléhavá, nabídněte, že k nim sami dovezete potřebný výrobní materiál, zaplaťte jim za přesčasy a mějte připravené taxi, abyste si mohli hotové části vyzvednout, jakmile budou připravené k odběru. Buďte také ochotni připlatit si za rychlost a motivujte dodavatele nabídkou finančního bonusu při zhotovení dokončení v expresní lhůtě.

Zpětná vazba

Vzhledem k tomu, že dílčí výsledky mají vliv na konstrukční návrhy (jak testovacích částí, tak finálního návrhu), aktualizujte průběžně FMEA a začněte se věnovat dalšímu problému v řadě s nejvyšším RPN. Věnujte pozornost nejvyšším možným rizikům a nedovolte, abyste zabředli ve snaze eliminovat jedno riziko na nejnižší možnou úroveň.

Předem zmapovaný proces

Pro nezasvěceného pozorovatele se neustálé změny v zaměření činností a předělávání konečné podoby návrhu mohou zdát chaotické, ale DFMEA a tok prací nabízejí způsob, jak o rizicích projektu a jeho vývoji srozumitelně informovat celý tým. Výhodou tohoto projektu je snížení rizika výskytu neplánovaného zjištění, které by mohlo zpozdit celý projekt, zároveň však umožňuje týmu zaměřit se na existující kritická rizika.

zdroj: www.mechanicaldesignforum.com

hodnocení

Diskuze